Connect with us

Slovenija

Novogoriški župan želi razrešiti direktorja EPK GO! 2025

Objavljeno

dne

Novogoriški župan Samo Turel je napovedal, da se začenja postopek za razrešitev direktorja Javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture (EPK) Nova Gorica Gorazda Božiča. Očitajo mu malomarno delo in premajhno črpanje programskih sredstev.

Županova napoved sledi razpletu četrtkove seje mestnega sveta Nova Gorica, petkovem pogovoru novogoriškega župana z Božičem in njegovim vztrajanjem, da ne bo odstopil. Božič je prepričan, da da je dogajanje politično naravnano.

Turel je v današnji izjavi še dejal, da so Božiču dali čas, da se izkaže z delom, vendar časa zaradi vse bližjega začetka EPK-ja preprosto ni več. Zato je napovedal začetek postopka njegove razrešitve, saj se po petkovem pogovoru Božič ni sam odločil za odstop.

“Če bi šlo za politično razrešitev, bi to razrešitev izvedli že v začetku letošnjega leta, razlogov za tako razrešitev je bilo že takrat dovolj. Govorimo samo o dejstvih. To stanje je nevzdržno, iz tega projekta se bojim, da ne bo izšlo tisto, kar si vsi želimo. Odgovornost za to bom v vsakem primeru moral nositi jaz oziroma mestni svet,” je še dejal župan.

Med županom Samom Turelom (levo) in Gorazdom Božičem (GO! 2025) je napeto. Gorazd Božič meni, da je dogajanje politično naravnano. Zato pričakuje, da ga bodo seznanili s konkretnimi razlogi za na četrtkovi seji sprejeti sklep in mu s tem omogočili primeren čas za pripravo odgovora. Foto: GO! 2025

Božič, ki je prepričan, da da je dogajanje politično naravnano, pričakuje, da ga bodo seznanili s konkretnimi razlogi za na četrtkovi seji sprejeti sklep in mu s tem omogočili primeren čas za pripravo odgovora. Pravi, da ga je dogajanje na četrtkovi seji mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica razočaralo. “Negativna ocena svetniške večine vodilne stranke s koalicijo nima opore v dejstvih, zaradi česar sem sklical to konferenco. Ta odločitev jasno kaže na določeno mero nezaupanja tako v moje sodelavce na zavodu kakor tudi zaposlene na občini, ki se s tem projektom ukvarjajo že več kot leto dni,” je v današnji izjavi še povedal Božič.

Sprašuje se, zakaj so samo njegovo delo označili za malomarno. “Sprašujem se, ali se morda s kazanjem s prstom na naš zavod ne želi prikriti nekaterih drugih zadev, ki resneje ogrožajo izvedbo projekta. Zaradi vsem znanega dejstva, da sem bil tesen sodelavec bivšega župana, sem namreč enostavna tarča, mogoče za poravnanje nekih starih, meni neznanih političnih zamer,” še pravi Božič.

Pravi, da je od začetka v javnem zavodu potekala notranja revizija, na opozorjene napake so že odreagirali in jih v večini odpravili. Spomnil je tudi na oceno Evropske komisije, ki je priprave na Evropsko prestolnico kulture leta 2025 ocenila kot dobre.

Božič je na četrtkovi seji novogoriškega mestnega sveta dobil nezaupnico. Mestni svetniki so, potem ko so se seznanili z vmesnim polletnim poročilom o delu omenjenega zavoda, potrdili sklep z dopolnitvijo, s katerim so ugotovili, da direktor malomarno opravlja svoje delo, tako da bi lahko nastale hujše motnje pri izvedbi projekta EPK.

Od 1,5 milijona programskih sredstev počrpanih slabih 300.000 evrov
Sklep s tem amandmajem, ki ga je v imenu svetniške skupine Gibanje Svoboda predlagala svetnica Ana Gulič, je bil potrjen z 18 glasovi za in devetimi proti. Najbolj je svetnike zmotilo to, da je bilo od 1,5 milijona programskih sredstev doslej počrpanih le slabih 300.000 evrov.

Slovenija

Barve JUPOL humanitarno razdelili že 500 družinam, ki so jih prizadele poplave

Objavljeno

dne

V družbi JUB so v okviru humanitarnega projekta »Barve spremenijo dom: obnavljajmo skupaj« za potrebe sanacije notranjih zidnih površin v dobrem mesecu uspeli barve JUPOL razdeliti že več kot 500 gospodinjstvom, katerih domove so avgusta prizadele uničujoče poplave. V svoji doslej največji vseslovenski humanitarni akciji bo družba JUB tako prizadetim v poplavah podarila skupaj več kot 55.000 litrov barv JUPOL, ki zadoščajo za prenovo kar 320.000 kvadratnih metrov notranjih zidnih površin. Projekt poteka v odličnem sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) in Sekcijo slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS), ki se bo vanj vključila v drugi fazi s prenovo enega od poplav prizadetih javnih objektov.

Predstavnice družbe JUB in ZPMS v prostorih za razdeljevanje barv JUPOL v ljubljanskem BTC-ju.

Letošnjo jesen je družba JUB sprejela odločitev, da bo za obnovo slovenskih domov prizadetim v avgustovskih poplavah solidarno podarila kar 165 palet notranjih zidnih barv JUPOL. V poldrugem mesecu je tako uspela več kot 500 gospodinjstvom, ki so zaradi vdora vode ali plazov zemljine v svojih bivalnih objektih utrpeli veliko materialno škodo, razdeliti že 40.000 litrov barv JUPOL Gold, JUPOL Classic, JUPOL Citro in JUPOL Block. Največ družin, ki so doslej koristile tovrstno pomoč, prihaja iz območij Mengša, Mozirja, Polzele, Prevalj, Škofje Loke, Nazarij, Ljubnega ob Savinji in Ljubljane, zlasti iz Sneberij in drugih bližnjih območij ob Savi. Med barvami je bil najbolj iskan JUPOL Citro, saj predstavlja odlično rešitev za zaščito zidov pred vlago in razvojem alg in plesni.

Svoje tople in iskrene zahvale družbi JUB in predstavnikom ZPMS z upanjem, da se podobni dogodki s tako intenzivnimi ujmami ne bi več ponovili, so prejemniki delili neposredno ob prevzemu barv in tudi preko e-pošte. Skladiščni prostor v BTC-ju je hkrati služil tudi kot stičišče za izmenjavo izkušenj, kako učinkovito reševati izzive po poplavah, saj so jih nekateri prevzemniki nesebično delili z drugimi in jim z nasveti skušali pomagati pri uspešni sanaciji njihovih domov. Svojo hvaležnost so nekateri izrazili tudi s pošiljanjem zahvalnih kartic ali pa video zahval, ki so jih organizatorjem humanitarne akcije posredovali preko družbenih omrežij. Podatki o končnem številu prejemnikov bodo predvidoma znani v mesecu decembru.

Nadaljuj z branjem

RAZSTAVA

VIZIJE SO 18: Gentrifikacija – o njej se moramo v Ljubljani resno pogovoriti

Objavljeno

dne

Pojav gentrifikacije je prisoten v vseh večjih mestih razvitega sveta, vse pogosteje pa postaja predmet polarizacije, saj ima vedno pozitivne in negativne posledice. Lahko ga razumemo kot pozitivno prenovo s ciljem oživljanja mestnih središč in razvoja turistične ponudbe ter rehabilitacije stanovanjskega fonda.

Posledice tega so dvig zemljiške rente ter višje cene nepremičnin in najemnin, kar praviloma prinaša dohodek mestu in lastnikom kapitala, prizadene pa lokalno prebivalstvo, predvsem dohodkovno najšibkejše. Razstava bo predstavila raziskavo o neugodnem razmerju med prekarnim slojem mladih ustvarjalcev in med gentrifikacijo v mestu, ki jo kreativni sektor po eni strani omogoča in pospešuje, po drugi strani pa ga ravno pospešena gentrifikacija iz teh istih okolij izrinja in marginalizira. Vendar pa takšna gentrifikacija ni neizogibni stranski produkt razvijajočega se mesta – razstava bo načela vprašanje, kako se lahko Ljubljana razvija v bolj podporno in solidarno okolje za prebivalstvo, predvsem za šibkejše in marginalizirane.
Gentrifikacija ni niti naravna nesreča niti neobhodna nujnost, temveč družben proces, ki ga je mogoče regulirati, omejevati in ga nadomeščati z družbeno in okoljsko bolj trajnostnimi alternativami.

V Galeriji Kresija se je v okviru projekta VIZIJE SO 18 odprla razstava z naslovom Gentrifikacija. V Ljubljani se moramo resno pogovoriti o gentrifikaciji. Foto: Galerija Kresija

Miloš Kosec, arhitekt in eden izmed kuratorjev razstave, je v uvodnem govoru poudaril, da se gentrifikacija ne zgodi sama od sebe, pri čemer je poudaril nalogo “mesta, države in drugih, da jo upravljamo, da jo reguliramo, da jo nadomeščamo z drugačnimi modeli razvoja”. Po njegovem mnenju prav odsotnost določenih politik in intervencij povzroči, da se da določeni, vendar manjši skupini prebivalstva z veliko družbene moči mnogo večjo težo kot vsem drugim. Čeprav so šle stvari pri gentrifikaciji zelo daleč, pa poudarja še, da nas to ne odvezuje od odgovornosti, “temveč kvečjemu pomeni, da moramo bolj ambiciozno vztrajati pri tem, da se začenjajo ti procesi regulirati”. V nasprotnem primeru bo ta uničujoči urbani proces zgolj odrival ljudi na obrobje, namesto tega pa dajal prostor določeni skupini, ki pa še zdaleč ne predstavlja kreativnega bogastva heterogene družbe. “Če želi mesto preživeti, mora biti kompleksno, včasih konfliktno srečevališče različnih družbenih skupin, ki lahko sobivajo, četudi se druga z drugo včasih ne strinjajo,” je še dodal.

O gentrifikaciji, pojavu, ki bi ga danes v Sloveniji lahko poimenovali pogospodenje, je sociologinja Ruth Glass v Britaniji pisala že v začetku šestesetih let prejšnjega stoletja, konec devetdesetih pa je Samuel R. Delany v eseju Times Square Red, Times Square Blue prek obnove slavnega newyorškega trga, za katero so stale besede, kot je “čistoča”, “družinske vrednote” in “napredek” nazorno opisal, kako je tedanja oblast iz mesta izrinila vse, kar jim takrat ni bilo všeč – obenem pa predvsem tisto, kar je mesto delalo tako unikatno, samosvoje in resnično za večino njegovih prebivalcev.

Debata ob okrogli mizi ob zaključku razstave “Vizije so 18”

Okrogla miza, ki bo v sredo, 22. 11. ob 17.00, je organizirana ob zaključku razstave Društva arhitektov Ljubljana “Vizije so 18”, ki s podatki osvetljuje nekatere zaskrbljujoče trende gentrifikacije v zadnjem desetletju. Na pogovoru bosta kuratorja razstave Aleš Vodopivec in Miloš Kosec z gosti poskušala ugotoviti, kako lahko razvoj Ljubljane v prihodnjem desetletju preusmerimo in reguliramo tako, da bo postala bolj vključujoče in trajnostno mesto. Kako lahko mesto, država in civilna družba skupaj poiščejo okvir za regulacijo nevzdržne prometne in stanovanjske situacije? Kako razvijati osrednje razvojne projekte mesta na podlagi opolnomočenja inciativ od spodaj? Kako uravnoteževati turistični razvoj mesta s potrebami deprivilegiranih skupin prebivalstva, ki si življenja v mestu ne morejo več privoščiti? Kako v središču mesta obdržati kreativni, umetniški in raziskovalni potencial Univerze v Ljubljani, ki je zgodovinsko najmočnejši generator ustvarjalnosti v mestu? Predvsem pa: ali sta res potrebni dve diametralno nasprotni razumevanji gentrifikacijskih procesov, ki jih lahko slovenimo s pogospodenjem? Ali pa je možno oblikovati razvojni konsenz mestne oblasti s strokami in civilno družbo, s katerim bi lahko skupaj upravljali, regulirali in nadomeščali zastarele razvojne modele?

Razstava o gentrifikaciji v Galeriji Kresija.

Na pogovoru s kuratorjema bodo sodelovali: Maša Hawlina, sociologinja in predstavnica Inštituta za študije stanovanj in prostora, Meta Kutin, arhitekta in članica Izvršnega odbora DAL, in Rok Žnidaršič, arhitekt in podžupan Mestne občine Ljubljana. 

Nadaljuj z branjem

OKOLJE

Vloga za pomoč po poplavah že v Bruslju, bo pomoč prišla v višini 400 milijonov?

Objavljeno

dne

Avtor

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je po napovedih Evropski komisiji poslalo vlogo za pridobitev sredstev iz solidarnostnega sklada EU-ja za pomoč po avgustovski ujmi, na podlagi katere si Slovenija obeta do 400 milijonov evrov.

Kot je po četrtkovi seji vlade povedal minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek, ima Evropska komisija šest tednov, da odloči o vlogi, pri čemer sam upa, da bo svojo presojo končala prej in da bo Slovenija čim prej deležna sredstev za obnovo po naravni katastrofi. Vlada je sicer vlogo v Bruselj poslala teden dni pred iztekom roka.

Slovenija na podlagi poslane vloge iz solidarnostnega sklada, ki je instrument EU-ja za pomoč po naravnih nesrečah, pričakuje do 400 milijonov evrov, pri čemer je skladno z izraženo pripravljenostjo komisije zaprosila za avans 100 milijonov evrov v tem letu, do 300 milijonov evrov nepovratnih sredstev pa pričakuje v prihodnjem letu.

Vlada je neposredno škodo in sredstva za odpravo posledic ujme pred dnevi na podlagi metodologije PDNA (Post-Disaster Needs Assessment), ki predstavlja v EU-ju uveljavljeno nadgradnjo nacionalne metodologije in po pojasnilih pristojnih omogoča hitrejše in bolj celovito ocenjevanje posledic po naravni katastrofi, ocenila na 9,99 milijarde evrov.

Visoke številke, ki so v javnosti predmet pomislekov in kritik o pretiravanju, vsebujejo vse vidike škode ob naravni nesreči ter stroške sanacije poškodovanih območij in vrnitev v prvotno stanje. Ocena upravičenih stroškov znotraj te ocene znaša približno 6,8 milijarde evrov. To so po pojasnilih ministrstva torej tisti stroški, ki so v breme javnih financ in spadajo v glavne kategorije upravičenih izdatkov.

Ukrepi, ki jih je skladno z uredbo EU-ja mogoče financirati iz solidarnostnega sklada, so med drugim takojšnja usposobitev infrastrukture in objektov na področju energetike, pitne vode, odpadnih voda, telekomunikacij, prometa, zdravja in izobraževanja; zagotovitev začasne nastanitve in financiranja reševalnih služb; takojšnja zagotovitev preventivne infrastrukture in urejanje prizadetih območij.

Nadaljuj z branjem
KULTURA4 dnevi nazaj

Pokrajinski muzej Maribor praznuje 120 let obstoja

Na razstavi ob 120-letnici Pokrajinskega muzeja Maribor bodo na ogled tudi najstarejša znana fotografija Maribora, viseča ladijska postelja Wilhelma von...

GRADNJA5 dni nazaj

Lumar se je v Bruslju predstavil med 10 junaki trajnosti

Podjetje je bilo izbrano med več kot 7.000 evropskimi malimi in srednje velikimi podjetji. Zavezanost k trajnosti presega izdelke in...

Arhitektura5 dni nazaj

40. Piranski dnevi arhitekture: nagrada Piranesi za revitalizacijo Stare steklarske in Vrazovega trga

Ob koncu 40. Piranskih dnevov arhitekture je mednarodno nagrado piranesi žirija dodelila arhitektom iz ateljejev Elementarna in Kolektiv tektonika za...

TRAJNOST6 dni nazaj

Zaživel leseni paviljon miru in sožitja zaživel na dvorišču Pokrajinskega arhiva Maribor

Z odprtjem Paviljona miru in sožitja na dvorišču Pokrajinskega arhiva Maribor se je sklenil projekt Naj dvorišče ne bo parkirišče,...

OKOLJE1 teden nazaj

V ujmah prizadetih več kot 6000 objektov, 330 jih ne bo moglo več stati na istih mestih

Država in občine bodo za okoli 330 prizadetih hiš morale poiskati nadomestne lokacije, je ob predstavitvi predloga zakona o obnovi...

DOGODKI1 teden nazaj

Na 60. beneškem bienalu bo Slovenijo predstavljala kiparka in slikarka Nika Špan

Slovenijo bo na 60. mednarodnem beneškem bienalu predstavljala umetnica Nika Špan. Kustos tokratne slovenske predstavitve je Vladimir Vidmar. Beneški bienale...

DEDIŠČINA1 teden nazaj

Po obsežni prenovi je frančiškanska knjižnica znova odprta

Frančiškanska knjižnica v frančiškanskem samostanu na Prešernovem trgu v Ljubljani je najdlje stalno delujoča knjižnična ustanova na Slovenskem, ki letos...

UMETNOST2 tedna nazaj

Prva ženska na čelu Guggenheimove fundacije bo Mariet Westermann 

Mariet Westermann bo s 1. junijem naslednje leto prevzela vodenje Guggenheimove fundacije ter s tem Guggenheimovega muzeja v New Yorku,...

Slovenija2 tedna nazaj

Barve JUPOL humanitarno razdelili že 500 družinam, ki so jih prizadele poplave

V družbi JUB so v okviru humanitarnega projekta »Barve spremenijo dom: obnavljajmo skupaj« za potrebe sanacije notranjih zidnih površin v...

DEDIŠČINA2 tedna nazaj

Za soški elektrarni Doblar in Plave najbrž varstvo kulturne dediščine

Novogoriška enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) je nedavno predstavila izsledke raziskav glede načrtovanja in gradnje objektov v...

POPULARNO