Connect with us

Novosti

Družba JUB je postala del družine ambasadorjev slovenskega gospodarstva

Objavljeno

dne

Javna agencija Spirit Slovenija je 23. aprila letos v okviru nacionalne kampanje za promocijo slovenskega gospodarstva v tujini razglasila 22 novih ambasadorjev, med katerimi je tudi družba JUB. S promocijo, ki na globalnem trgu poteka pod nazivom I feel Slovenia. Green. Creative. Smart., želi povečati prepoznavnost in ugled državne blagovne znamke na tujih trgih ter izpostaviti konkurenčne prednosti slovenskega gospodarstva, kar je tudi glavno sporočilo tujim investitorjem ter kupcem slovenskega blaga in storitev.

Družba JUB je naziv ambasador prejela v družbi z drugimi uglednimi in zaupanja vrednimi podjetji, ki so trajnostno naravnana in s svojimi poslovnimi modeli ter edinstvenimi izdelki in storitvami podpirajo zgodbo zelene, ustvarjalne in pametne Slovenije, hkrati pa so aktivno vključena v številne promocijske aktivnosti slovenskega investicijskega in poslovnega okolja na tujih tržiščih. S svojimi uspešnimi gospodarskimi zgodbami naj bi podjetja ambasadorji tako pripomogla k dvigu prepoznavnosti ključnih konkurenčnih prednosti slovenskega gospodarstva ter s svojimi prebojnimi rešitvami prispevala k odmevnosti promocije na tujih trgih. Sodelovanje z ambasadorji bo vključevalo vrsto aktivnosti na poslovnih dogodkih, konferencah in predstavitvah za potencialne tuje partnerje in tuje investitorje, ki jih organizira SPIRIT Slovenija.

Družba JUB je danes prisotna na več kot 30 tržiščih in pod lastno blagovno znamko na tuje trge izvozi več kot 75 % svojih izdelkov. Kot napredno in v prihodnost usmerjeno podjetje skrbi za nenehne izboljšave svojih izdelkov ter uporabnikom predstavlja inovativne rešitve z velikim poudarkom na trajnostnosti in kakovosti bivanja, kjer v ospredje postavlja pomen zdravja ljudi in njihovega dobrega počutja. Gradbeništvo kot panoga doživlja pomembne spremembe, saj je njen fokus že usmerjen v oblikovanje pametnih mest in skupnosti, z njimi pa tudi v pametne in energijsko učinkovite stavbe, ki bodo za svoje delovanje uporabljale obnovljive vire. Za svojo nadaljnjo rast ob visoki stopnji inoviranja tako razvija tudi nove, pametne materiale, s katerimi bo gradnja objektov enostavnejša, uporabniška izkušnja in ugodje bivanja pa izboljšana. Pri tem sledi kriterijem tehnološke razvitosti in tržne zanimivosti, funkcionalnosti in varnosti izdelkov ter enostavnosti njihove uporabe.

Eva Štangar, vodja razvojnega področja za notranje barve v JUB-u, Simona Sojar, produktna vodja za JUPOL, Franc Bernad, nekdanji vodja razvoja, Sašo Kokalj, predsednik uprave in Štefan Hoyer, predsednik nadzornega sveta v družbi JUB, Anita Ogulin iz ZPM Ljubljana Moste-Polje in Marjan Platovšek, avtor grafičnega znaka JUB. Foto: Anže Petkovšek

Družba JUB svoj poslovni model na načelih trajnostnega razvoja gradi v štirih smereh – skozi svojo okoljsko naravnanost in odgovornim odnosom do družbe in zaposlenih, skozi razvoj energijsko učinkovitih izdelkov in rešitev, z varovanjem okolja in narave ter krožnega gospodarstva pri uporabi surovin. Ta načela kot potrošniku in okolju prijazno podjetje uresničuje pri razvoju vseh blagovnih skupin, pozornost pa še posebej namenja notranji dekoraciji z notranjimi zidnimi barvami in izravnalnimi masami, dekorativnimi izdelki in fasadnimi sistemi. Njihovi izdelki so okolju in uporabniku prijazni, kar v JUB-u dokazujejo s številnimi pridobljenimi certifikati.

Nadaljuj z branjem

Energetska učinkovitost

Schneider Electric je objavil podrobnosti svoje obljube za boj proti globalni izgubi biotske raznovrstnosti

Objavljeno

dne

Schneider Electric, vodilni v digitalni preobrazbi upravljanja z energijo in avtomatizaciji, je pred dnevi predstavil vrsto dejavnosti, usmerjenih v zaščito in obnovo biotske raznovrstnosti, ki je ogrožena v mnogih delih sveta.

Corporate Knights so Schneider Electric prepoznali kot najbolj trajnostno korporacijo na svetu, z dolgo zgodovino varovanja okolja in podnebja, lani pa so se zavezali tudi k boju proti izgubi biotske raznovrstnosti. Obljube, predstavljene pred dnevi, ob Mednarodnem dnevu biotske raznovrstnosti, 22. maja, vsebujejo konkretne korake za realizacijo, in so bile podane v okviru Act4nature International, združenja mednarodnih podjetij, nevladnih organizacij, akademskih in javnih institucij, z namenom pospeševanja delovanja poslovnih subjektov usmerjenih k ohranjanju narave.

Alarmanten tempo izgube biotske raznovrstnosti in uničevanja okolja, skupaj s podnebnimi spremembami, se je pretvoril v problem, ki zahteva nujno reševanje, saj spodkopava ne samo lokalne ekosisteme in posamezne vrste, temveč bi na koncu lahko postavil pod vprašaj tudi varnost preskrbe s hrano, ter bi pred družbo, gospodarstva in podjetja po vsem svetu postavil druge izzive. Njegovo reševanje zahteva usklajeno akcijo – poslovni subjekti se morajo vključiti.  

»Nujno moramo oceniti svoj vpliv na okolje in biotsko raznovrstnost, vendar bo za ohranitev in obnovo našega ekosistema potrebno veliko več,« je dejal Olivier Blum, direktor za strategijo in trajnost pri Schneider Electricu. »Kvantificiranje porabe virov in postavljanje drznih ciljev sta pomembna, ključ do uspeha pa so konkretni in takojšnji postopki, ki ne ogrožajo naših potreb niti potreb prihodnjih generacij.«

V svoji Prisegi za ohranjanje biotske raznovrstnosti se Schneider Electric zavezuje:

kvantificirati in redno objavljati ​​svoj vpliv na biotsko raznovrstnost. Lani oktobra je Schneider Electric objavil prvi celovit biološki odtis na svetu s pomočjo orodja “Global Biodiversity Score”, ki izračunava vpliv celotne vrednostne verige podjetja na biotsko raznovrstnost;

doseči ničelno stopnjo izgube biotske raznovrstnosti v neposrednem poslovanju do leta 2030 in uskladiti cilje ohranjanja biotske raznovrstnosti z znanostjo;

razviti rešitve in tehnologije, ki prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti, z optimizacijo porabe virov skozi njihov celoten življenjski cikel;

• skleniti partnerstvo z dobavitelji s ciljem odprave uporabe plastike za enkratno uporabo v embalažah in uporabe recikliranega kartona, ter jim pomagati, da drastično zmanjšajo emisijo CO2;

• združiti se z nevladnimi organizacijami in investicijskimi skladi ter spodbujati zaposlene in partnerje, da se vključijo v lokalne pobude – npr. z zagotavljanjem, da se v vseh njegovih obratih izvajajo programi za ohranjanje in obnovo biotske raznovrstnosti in da obrati, ki se nahajajo na področjih, v katerih vlada pomanjkanje vode, izdelajo in uporabljajo načrte ohranjanja vode.

Upravni odbor organizacije Act4Nature je prepoznal zgornje obveznosti kot PAMETNE.

2021 je leto velike mobilizacije za biotsko raznovrstnost: sestanek na vrhu z imenom En planet je potekal januarja, IUCN Svetovni kongres o ohranjanju narave  je predviden septembra, v oktobru 2021 pa naj bi potekal COP15 (15. sestanek konference strank Konvencije o biotski raznovrstnosti).

Za več informacij o Schneiderjevih obsežnih in ambicioznih ciljih in zavezah s področja trajnosti, kliknite tukaj.

Nadaljuj z branjem

Novosti

Posodobitev stanovanjskega zakona: kaj prinašajo spremembe?

Objavljeno

dne

Stanovanjski zakon oziroma njegova novela je predmet obravnave v državnem zboru, saj so spremembe nujne, celovita prenova zakona pa bi zaenkrat bila časovno preveč potratna. Po sprejemu novele je v planu celovita prenova stanovanjske zakonodaje, po kateri bi bil nov stanovanjski zakon pripravljen v roku 1 leta.

Stanovanjski zakon prinaša spremembo glede višine neprofitne najemnine

Stanovanjski zakon (SZ-1) v 118. členu določa, da neprofitna najemnina pokriva stroške za vzdrževanje stanovanja in skupnih delov, stroške za opravljanje upravniških storitev, amortizacijo v življenjski dobi 60 let, stroške financiranja sredstev, vloženih v stanovanje in pripadajoče skupne dele ter zemljišče stanovanjske stavbe. Višine neprofitne najemnine niso bile usklajene že vse od leta 2007. Vrednost točke, ki se uporablja za izračun višine neprofitne najemnine se bo glede na predlog zvišala iz 2,63 na 3,50 evra.
Zvišala naj bi se tudi subvencija najemnine in sicer iz 80 na 85% priznane neprofitne najemnine.

Nov stanovanjski zakon predvideva ustanovitev javne najemniške službe

Predlog novele predvideva vzpostavitev javne najemniške službe pri Stanovanjskem skladu RS. Ta bi imela vlogo posrednika, upravitelja in vzdrževalca najemnih stanovanj. Ustanovljena bo z namenom pridobivanja novih praznih najemniških stanovanj od zasebnih lastnikov. Višina najemnine, ki bi jo javna najemniška služba kot mesečno nadomestilo za uporabo stanovanja izplačevala lastniku stanovanja, bi bila po predlogu predmet individualnega dogovora med službo in lastnikom stanovanja.

Predlog novele predvideva vzpostavitev javne najemniške službe pri Stanovanjskem skladu RS. Ta bi imela vlogo posrednika, upravitelja in vzdrževalca najemnih stanovanj.

Na kakšen način stanovanjski zakon predlaga rešitev glede dostopnosti stanovanj?

Po predlogu naj bi Stanovanjski sklad RS dobil predkupno pravico pri prodaji občinskih zemljišč, ki so namenjena večstanovanjski gradnji. Stanovanjski zakon s spremembami sledi Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu, ki predvideva večje število javnih najemnih stanovanj.

Dodatna sredstva za gradnjo stanovanj bi zagotovili z višjim dovoljenim zadolževanjem Stanovanjskega sklada RS in občinskih javnih stanovanjskih skladov. Po predlogu bi se lahko SSRS zadolžil za 50 odstotkov svojega izkazanega namenskega premoženja (sedaj 20 odstotkov). Občinski skladi naj bi se po novem lahko pri SSRS zadolžili v višini do 40 odstotkov svojega namenskega premoženja (sedaj do 10 odstotkov).

Stanovanjski zakon prinaša spremembe predvsem za večstanovanjske stavbe

Lastniki stanovanja bodo za izboljševalna dela, kot npr. vgraditev novih naprav in inštalacij po novem morali pridobiti soglasje 50% lastnikov (sedaj je potrebno soglasje 75% lastnikov). Vsa dela in posegi v večstanovanjsko hišo, ki presegajo redno upravljanje pa bodo uvrščena med gradbena dela na skupnih delih stavbe, za katera bo potrebno pridobiti 75% soglasje lastnikov.

Po predlogu naj bi Stanovanjski sklad RS dobil predkupno pravico pri prodaji občinskih zemljišč, ki so namenjena večstanovanjski gradnji.

Stanovanjski zakon in odpovedni roki v najemnih razmerjih

Po predlogu za nov stanovanjski zakon se bo skrajšal odpovedni rok za najemnika in za najemodajalca, če v pogodbi ni določen drugače, in sicer za oba z 90 na 60 dni. Nov stanovanjski zakon predvideva tudi skrajšanje roka za izselitev, ki ga določi sodišče v sodnem postopku, in sicer s 60 na 30 dni.

Nadaljuj z branjem

Energetska učinkovitost

V Parizu se listje z ulic spreminja v kompost

Objavljeno

dne

Medtem ko pri nas poteka debata, ali je bilo suho listje pobrano dovolj hitro, ali ne, ga v Parizu že nekaj časa uspešno pretvarjajo v mestni kompost.

Jesenska drevesa so nadvse očarljiva, a postanejo, ko suho listje odpade, nadvse nadležna. Sploh v središčih mest, kjer ustvarijo mokro in spolzko brozgo, nevarno za pešce in kolesarje, ki po vrhu ustvari še neestetski videz. Pariško vodstvo pa je tudi v odpadajočem listju našlo nekaj pozitivnega. V letošnjem letu so namreč nabrali kar 100 ton suhega listja, ki so ga odpeljali na posebno odlagališče, kjer bodo iz njega ustvarili kompost.

Mestni kompost za mestne vrtove

Pariz, ena najbolj zelenih evropskih prestolnic spet navdušuje z novo zeleno potezo. Po ocenah, da letno poberejo kar 450 ton suhega listja (nikar se ne čudite nad številko, z obsežnim ozelenjevanjem in zelenim mestnim središčem so kilogrami kar jasni), se je vodstvo odločilo, da bi veljalo nabrano listje uporabiti za kaj koristnega. Tako so v enem od mestnih odlagališč odpadkov napravili prostor, kamor po novem odlagajo nabrano listje ter pridelujejo kompost. Več o akciji lahko, če obvladate francosko, preberete tudi na uradni pariški strani, kjer so zapisali nekaj o akciji Feuilles sur Seine.

To še ni vse, pobrano listje na odpad ni odvedeno s klasičnimi tovornjaki, ampak je naloženo na posebno rečno vozilom, kar hkrati poskrbi za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v prometu. Čemu kompost? Zelena strategija v Parizu predvideva javne vrtove, vrtove na strehah in majhne vrtičke na balkonih, pri tem pa bo z vsemi potrebščina uslužno pomagala kar občina. Po novem tako tudi s pristnim pariškim kompostom.

Nadaljuj z branjem
GOSPODARSTVO1 teden nazaj

Gradbena inšpekcija na terenu – kaj bo ta preverjala?

Gradbena inšpekcija z delegiranimi pristojnostmi med občinske inšpektorje, omogoča poostren nadzor. Gradbeništvo je v polnem razmahu, gradijo tako zasebniki, kot...

Arhitektura3 tedni nazaj

Razstava SLOWOODLIFE – Bivanje z lesom 2021

Na najvidnejših mestih po Sloveniji širimo zavest o prednostih bivanja z lesom, kakovostni leseni gradnji in dizajnu iz lesa. Na...

GOSPODARSTVO3 tedni nazaj

Huawei pri nas vzpostavlja evropsko regijsko logistično vozlišče

Družba Huawei je sprejela največjo strateško poslovno odločitev pri nas. Vzpostavila bo osrednje regijsko logistično vozlišče za okoli 19 trgov...

Gradbeništvo3 tedni nazaj

Uspešno izpeljano večje betoniranje prekladne konstrukcije viadukta Pesnica

Pred dnevi je bila v okviru gradnje viadukta Pesnica izvedena vgradnja betona za segment 4 prekladne konstrukcije v dolžini 112...

ZELENA ENERGIJA3 tedni nazaj

Katera balkanska država se bo prva odpovedala premogu?

Severna Makedonija bo postala prva država na območju Zahodnega Balkana, ki bo v prihodnjih sedmih letih povsem prenehala z uporabo...

Energetska učinkovitost3 tedni nazaj

Direktorji podpirajo evropski načrt za zmanjšanje emisij CO2 za 55% do leta 2030

Evropska komisija je včeraj prvič javno predstavila podnebno-energetski zakonodajni paket “Pripravljeni na 55” (Fit for 55), svoja priporočila, ki podpirajo...

ZELENA ENERGIJA3 tedni nazaj

Prva plavajoča sončna elektrarna na Balkanu se predstavlja

Sončne elektrarne postajajo nekaj posebnega – ena namreč odslej plava na jezeru hidroelektrarne Banja v Albaniji! Največji evropski proizvajalec obnovljivih...

Gradbeništvo1 mesec nazaj

Osem izjemnih koristi, zaradi katerih bo TEKAFLEX MS 40 postal vaša prva izbira

Tesnilne mase predstavljajo manjši del raznovrstnih gradbenih materialov, a je njihov pomen zelo velik. Pravilno pripravljena in dobro zatesnjena rega...

Energetska učinkovitost1 mesec nazaj

Kakšna je kakovost zraka, ki ga dihamo v mestu?

Naši južni sosedi v Zagrebu to lahko preverijo, saj je pred kratkim z delovanjem začela posebna aplikacija »Otvoreni zrak«, ki...

Gradbeništvo2 meseca nazaj

JUB tehnologije in izdelki, primerni za objekte pod spomeniškim varstvom

Družba JUB je v začetku maja v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije organizirala strokovno srečanje, na katerem...

POPULARNO