Connect with us

Gradbeništvo

JUB Akademija na izobraževanju o fasadah JUBIZOL gostila upravnike večstanovanjskih stavb

Objavljeno

dne

V družbi JUB so konec novembra v prostorih Tehnološko raziskovalnega centra v okviru JUB Akademije gostili upravnike večstanovanjskih stavb in jim s svojimi strokovnjaki podrobno predstavili fasadne sisteme JUBIZOL ter praktično prikazali pravilne načine lepljenja izolacijskih oblog in nanašanja osnovnega ometa.

Strokovnega srečanja se je udeležilo 32 slušateljev iz podjetij Staninvest in Habit, ki se prvenstveno posvečajo tehničnemu upravljanju stavb, kot so prenove in vzdrževanje fasad, zbiranje ponudb različnih izvajalcev za sanacijo z določenimi gradbenimi materiali in odpravljanje napak ali razpok na objektih. Ti so namreč pokazali velik interes za izvedbo tovrstnega izobraževanja, saj jim prinaša celosten vpogled v osnove vgrajevanja fasadnih sistemov ter značilnosti njihovih strukturnih in zaščitnih slojev. Načrtovalcem prenov večstanovanjskih objektov so v JUB-u predstavili tudi inovativne in tehnološko dovršene JUBIZOL omete, premaze in fasadne barve ter jih opozorili na kritična mesta na ovoju stavbe, ki jim je treba posvetiti posebno pozornost. Predavanja so na izobraževanju prispevali dr. Iztok Kamenski, Simona Winkler in Aleš Kovač.

Poznavanje konstrukcijskih delov je pri sanaciji večstanovanjskih objektov ključnega pomena. Z njo so povezani kakovostna izvedba zidne podlage z izolacijsko oblogo, pravilno sidranje izolacije ter obdelava oken ter drugih stavbnih elementov. Ob nepravilni tehnični izvedbi lahko na stikih nastanejo toplotni mostovi, na zidnih ali fasadnih površinah pa se pojavita kondenz in celo plesen.

Vodja JUB Akademije dr. Iztok Kamenski je na srečanju udeležencem uvodoma predstavil pomen testiranja in certificiranja fasadnih sistemov JUBIZOL, v nadaljevanju pa se je podrobneje posvetil izolacijskim oblogam in lastnostim različnih vrst dekorativnih ometov, ki ščitijo fasadno površino pred atmosferskimi obremenitvami. Foto: arhiv Jub

JUBIZOL fasadni sistem sodi med ETICS fasade

Pri izvedbi tankoslojnih kontaktnih fasad, ki so primerne za večstanovanjske objekte, morajo vgrajeni materiali zadoščati vsem zakonskim zahtevam in standardom, da bi stavbam nudili učinkovito toplotno in zvočno zaščito ter požarno odpornost. Proizvajalci ETICS fasadnih sistemov morajo za svoje gradbene proizvode pridobiti evropsko tehnično oceno ETA. Izolacijski materiali za ETICS fasade morajo skozi vrsto testiranj in so glede na izkazane lastnosti uvrščeni v posamezne razrede, saj se razlikujejo glede na namen uporabe, toplotno prevodnost, tlačno trdnost in celično strukturo.

JUB kot proizvajalec dosega vse predpisane standarde in kriterije za vgrajene JUBIZOL sisteme, kot navajajo tudi Evropski ocenjevalni dokumenti EAD. Ti se nanašajo na toplotno izolacijske obloge, lepila, omete, armature, sidrne vložke, fasadne profile, posebne elemente in druge sisteme, ki ga tvorijo. Dokument EAD upošteva le stabilne fasadne podlage, kot sta beton ali opeka, vse ostale podlage (opažni zidaki -ICF, porobeton, OSB ter cementno- ali leseno-vlaknene plošče) pa so predmet drugih sistemskih ocenjevanj. JUBIZOL sisteme v JUB-u izvajajo na različne izolacijske obloge (EPS, kamena mineralna volna ter druge izolacije naravnega izvora), karakteristike, ki jih morajo imeti izolacijske obloge, pa so opredeljene tudi v tehnični oceni ETA. V JUB-u testirajo tudi špaletne in dilatacijske profile, da bi lahko zagotovili želeno življenjsko dobo fasadnega sistema. V tehnični oceni ETA so zato navedeni tudi vsi profili, ki so primerni  in odobreni za uporabo, prav tako sidrni sistemi, ki morajo biti testirani s testom ‘Pull Through’. JUB je trenutno pri nas edini proizvajalec, ki vključuje v EAD-je tudi druge rešitve, namenjene povečani odpornosti fasadnih sistemov (zaščita proti toči, zaščita obremenjenih spodnjih delov fasad večstanovanjskih objektov s hidroizolacijskimi premazi za čim boljšo vodoodbojnost in ničelno absorbcijo vlage, zaščita fasad pri ekstremno nizkih temperaturah), prav tako v njih navaja tudi podatke o gradbenih in trgovskih materialih, kot so fasadne barve in profili ter karakteristike fasadnih oblog.

JUB kot proizvajalec dosega vse predpisane standarde in kriterije za vgrajene JUBIZOL sisteme, kot navajajo tudi Evropski ocenjevalni dokumenti EAD. Foto: arhiv Jub

Sistemske zaščitne in funkcijske rešitve JUBIZOL fasadnih sistemov odlikujeta velika časovna obstojnost in dolga življenjska doba sistemov, za katere JUB zagotavlja do 25-letno garancijo. JUB je za dva fasadna JUBIZOL sistema pridobil tudi trajnostni certifikat – okoljsko deklaracijo proizvoda EPD, ki predstavlja enotno merljiv vpliv na okolje v celotnem življenjskem ciklu proizvoda.

Prikaz pravilnega lepljenja izolacijskih oblog EPS in kamene volne ter nanašanje ometa

Fasadni sistem JUBIZOL sestavljata strukturni in zaščitni sloj. Prvi mu daje ustrezno izolativnost in trdnost, drugi pa poleg zaščitne opravlja še dekorativno funkcijo. Demonstrator iz JUB Akademije je udeležencem v živo pokazal, kako je treba pravilno lepiti izolacijsko oblogo na zidno podlago, v nadaljevanju pa še pravilen nanos osnovnega ometa ter namestitev armaturne mrežice, ki se nanaša neposredno na izolacijske plošče brez vmesnega zračnega ali ločevalnega sloja.

Izbira ometov in fasadnih barv za zaključne sloje

Za vsak objekt je treba izbrati primeren dekorativni sloj glede na gradbeno osnovo, lokacijo objekta in na tip izolacije. Po besedah Simone Winkler sta pri izbiri fasadnih sistemov  pomembna kriterija vodovpojnost (navzemanje vode) in paroprepustnost (prepuščanje vodne pare). Vsi JUBIZOL sistemi imajo nizko vodovpojnost in so visoko ali srednje paroprepustni, so obstojni in ohranjajo svoje fizikalno-kemijske lastnosti v življenjski dobi. Zaradi časa sušenja je treba upoštevati še hidrofobnost materiala.

Aplikacija vseh JUBIZOL ometov na objekt je enostavna, končni videz pa dekorativen in zagotavlja obstojnost barv. Zaradi vsebnosti anorganskih ali organskih pigmentov različni ometi ne omogočajo enakega niansiranja. To je razvidno tudi z barvne karte, kjer je mogoče pri odtenkih različnih barvnih globin odčitati možnost uporabe anorganskih ali organskih pigmentov.

Med visoko paroprepustne omete se uvrščata JUBIZOL Silicone finish in JUBIZOL Silicate finish, siloksanizirani omet JUBIZOL Unixil finish je na meji med srednjo in visoko paroprepustnostjo, v srednji razred pa sodijo akrilni ometi, kot sta JUBIZOL Trend finish in JUBIZOL Acryl finish. Podobna situacija je tudi pri fasadnih barvah, kjer se paroprepustnost izboljšuje od akrilnega do silikatnega sistema: akrilni barvi Trendcolor in Acrylcolor sta srednje paroprepustni, Revitalcolor je na meji srednje in visoke paroprepustnosti, Siliconecolor in Silicatecolor pa sta visoko paroprepustni fasadni barvi.

Vgradnja fasadnega sistema in skladiščenje gradbenega materiala na gradbiščih

Vgradnjo fasadnega sistema je mogoče začeti šele potem, ko so  položene vse instalacije v podlagi in zatesnjeni vsi preboji, vsi stiki in reže v podlagi skrbno zaprti ter ustrezno zaščitene okenske police, površine iz lesa in aluminija ter drenažni pas okrog hiše, ter ko na podlagi ni vidnih sledov prodiranja vlage. Vsaka komponenta sistema mora biti na gradbišču ustrezno skladiščena in zaščitena pred vlago, mokroto, zmrzaljo in snegom, neposrednim sončnim sevanjem, mehanskimi poškodbami in umazanijo ter poškodbami zaradi skladiščenja na vlažni podlagi. Pravilno izdelan fasadni ovoj, na katerem je s pritrdili in pravim številom sider ustrezno izvedeno sidranje izolacijskih materialov, lahko kljubuje številnim škodljivim vremenskim vplivom, kot so vetrne obremenitve, neurja in vlaga, delovanju sonca, temperaturnih razlik, mikroorganizmov ter onesnaženju zraka. Izvajalci morajo pri izvedbi zaključnih slojev paziti na prava razmerja materialov pri mešanju z vodo ter biti pozorni na zunanjo temperaturo. Redno vzdrževanje fasad je za varnost in dolgotrajnost objekta nujno, saj lahko na fasadnih ovojih nastajajo poškodbe in razpoke zaradi raztezkov in drugih vplivov iz okolja, hkrati pa je treba upoštevati še staranje materiala, ki zmanjšuje vodoodbojnost in toplotno prevodnost fasade.

Pri sanaciji fasadnega ovoja je nujen projektni pristop

V sklepnem delu je gradbeni inženir Aleš Kovač upravnikom VSO predstavil še projektni pristop za sanacijo poškodovanih in degradiranih fasadnih ovojev, ki slabo opravljajo funkcijo zaščite objekta pred zunanjimi vplivi. Upravniki morajo tako pri ogledu objekta oceniti, v kakšnem stanju je stara fasadna obloga, zaključni sloj in detajli na fasadi ter preveriti pomanjkljivosti na stikih fasade z okni, vrati in balkoni.

V sklepnem delu je gradbeni inženir Aleš Kovač upravnikom VSO predstavil še projektni pristop za sanacijo poškodovanih in degradiranih fasadnih ovojev, ki slabo opravljajo funkcijo zaščite objekta pred zunanjimi vplivi. Foto: arhiv Jub

Diagnosticiranje vključuje testno odpiranje fasade, preverjanje debeline in načina izvedbe obstoječe vrste izolacije, kontrolo debelin in kvalitete obstoječega armirnega sloja, način lepljenja na fasado in stanje zaključnega sloja. Prav tako se s testom Pull off analizira, kakšen sistem sidranja zahteva posamezna kontaktna fasada, ki mora tehnično zadoščati vsem zahtevam glede na vetrne obremenitve objekta v določenem okolju. 

GOSPODARSTVO

Zavrnjeni obe ponudbi za osrednji del prenove ljubljanske železniške postaje

Objavljeno

dne

Direkcija RS za infrastrukturo je obe ponudbi za osrednji del prenove ljubljanske železniške postaje, ki bo obsegal gradnjo nadhoda in nove postajne dvorane, kot nedopustni zavrnila in postopek zaključila brez oddaje naročila. Obe ponudbi sta presegali zagotovljena sredstva. Kot so povedali v direkciji, bodo razpis ponovili.

Ponudbeni ceni v obeh prejetih ponudbah presegata naročnikova zagotovljena sredstva za naročilo, zaradi česar ponudbi v skladu z zakonom o javnem naročanju nista dopustni, je v odločitvi na portalu javnih naročil, objavljeni 1. februarja, navedla direkcija in dodala, da je zato ponudbi kot nedopustni zavrnila in postopek zaključila brez oddaje javnega naročila.

Vizualizacija za nov Potniški center Ljubljana. FOTO: MOL

Zoper odločitev se lahko v roku osmih delovnih dni od objave vloži revizijski zahtevek.

Direkcija je v odločitvi o zavrnitvi ponudb navedla še, da višine zagotovljenih sredstev ne razkriva, ker bi to lahko negativno vplivalo na njen poslovni interes pri ponovnem oddajanju naročila. Če bi višini zagotovljenih sredstev razkrila, ponudniki namreč ne bi bili motivirani ponudbene cene znižati bistveno pod višino zagotovljenih sredstev. Kot so danes dodatno povedali v direkciji, bodo javno naročilo ponovili.

Ponudbi sta oddala konzorcij SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, Kolektor Igin, CGP in GH Holding ter VOC Celje, je navedla direkcija. Koliko sta ponudbi znašali, ni razkrila, kot je nedavno pisal časnik Dnevnik, pa je ponudba konzorcija znašala 260,8 milijona evrov z davkom na dodano vrednost (DDV), ponudba VOC Celje pa 295,2 milijona evrov z DDV.

Direkcija je ob objavi razpisa novembra lani kot ocenjeno vrednost del navedla 136,6 milijona evrov brez DDV oz. 166,7 milijona evrov z DDV.

Osrednji del prenove železniške postaje bo predvidoma obsegal gradnjo novega nadhoda s postajno dvorano z dvigali, tekočimi stopnicami ter tekočimi trakovi za hitrejši prehod čez nadhod, ki bo omogočal povezavo za pešce med centrom mesta in Bežigradom. V postajni dvorani so predvideni prostori za prodajo kart, čakalnica za potnike in sanitarije. Skupna površina predvidenih objektov nadhoda s postajno dvorano je 13.665 kvadratnih metrov.

Ob tem je predvidena še nadgradnja tirne infrastrukture, prenova signalnovarnostnih naprav ter rekonstrukcija obstoječega podhoda z razširitvijo za kolesarje ter dostopi na severni in južni strani in gradnjo dvigal za dostop na perone iz podhoda. Predvidena je tudi nadgradnja peronske infrastrukture s prilagoditvami za gibalno ovirane osebe.

Vizualizacija za nov Potniški center Ljubljana. FOTO: MOL
Nadaljuj z branjem

GOSPODARSTVO

Soseska Galaksija – mega projekt podjetnika Iva Boscarola s 1000 stanovanji v Ljubljani

Objavljeno

dne

Avtor

Po naložbi v nekdanji Kolosej podjetnik Ivo Boscarol v Ljubljani napoveduje še večji projekt. Gradnjo soseske s tisoč stanovanji in po, kot pravi, dostopnih cenah. Dobri obeti torej, kljub temu pa vsi stanovanjski problemi v Ljubljani, kjer se je zadnja leta gradilo predvsem za elito, ne bodo rešeni. Država sicer obljublja še dva tisoč stanovanj do leta 2025, je pa to precej manj od predvolilnih obljub.

Soseska Galaksija – mega projekt ajdovskega podjetnika Iva Boscarola in njegove hčere ob Šmartinski cesti v Ljubljani – naj bi se na zemljišču, nekoč v lasti Žita, začel že kmalu. “Začeli bomo rušiti ta objekt starega mlina in potem seveda tudi oba silosa. To začnemo aprila,” je dejal Boscarol.

Boscarol na devet in pol hektarjev velikem zemljišču napoveduje 1000 stanovanj, pa tudi vse, kar je za stanovalce potrebno. Od šole, otroškega vrtca, trgovin, gostiln, zunanjih površin, servisov, avtopralnic. Projekt, vreden približno pol milijarde evrov, bo torej kot mesto v malem. In če se je v zadnjih letih v Ljubljani gradilo predvsem za elito, pa Boscarol obljublja, da bo večina stanovanj po dostopnih cenah. “Za kvadratni meter bo v povprečju treba odšteti 3000 evrov.”

Ob skoraj tisoč stanovanjih, med katerimi so tudi stanovanja za starejše, želi na enem mestu postaviti še študentski dom, tehnološki park, parkirno hišo s polnilnimi postajami, zunanje in notranje rekreacijske ter športne površine. Foto: Protim Ržišnik Perc

Oziroma 25 odstotkov manj od srednje cene stanovanja v Ljubljani, ki je bila v lanskem prvem polletju 3880 evrov na kvadratni meter. A stanovanjski problem v Ljubljani še ne bo rešen. Po nekaterih ocenah primanjkuje od tri do štiri tisoč stanovanj. Spomnimo se pompoznih obljub iz predvolilnega časa: 20 do 30 tisoč novih stanovanj v Sloveniji do leta 2030. Da so nerealne, je danes jasno, so pa zato nove napovedi.

“Do leta 2025 bo s strani Stanovanjskega sklada zgrajenih 2000 stanovanj,” je dejal Luka Omladič, državni sekretar na Ministrstvu za solidarno prihodnost. Za to je že zagotovljenih 51 milijonov evrov, skupaj s stanovanji, ki jih bodo gradile občine. “Vladna zaveza do leta 2026 – 5000 neprofitnih najemnih stanovanj – bo izpolnjena.”

A zasebne investicije so lahko bolj učinkovite od državnih, so prepričani nekateri.  Tudi Boscarol bo moral najprej doseči spremembo namembnosti zemljišč. 

Na Mestni občini Ljubljana napovedanega projekta konkretno še ne komentirajo, pišejo pa, da podpirajo “vsako namero, ki gre v smeri cenovno dostopnih stanovanj in javne koristi”. Boscarol je bil bolj konkreten in poudaril, da so na MOL zelo naklonjeni taki ideji. Kot pravi, so vlogo za spremembo namembnosti že vložili, nova soseska pa naj bi sprejela prve stanovalce čez pet let.

Nadaljuj z branjem

Gradbeništvo

Občina vam lahko prepove večbarvno fasado

Objavljeno

dne

Izdana so priporočila za pripravo odloka o urejenosti naselij in krajine, ki vam lahko prepove večbarvne fasade, odloča, iz kakšnega materiala in kakšne oblike je lahko dvoriščna ograja in podobno. Služi kot pomoč občinam pri urejanju naselij in krajin.

Priporočila za pripravo odloka o urejenosti naselij in krajine, ki jih je v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije, izdalo Ministrstvo za naravne vire in prostor je namenjen občinam, prostorskim načrtovalcem, urbanistom, arhitektom, krajinskim arhitektom ter drugim deležnikom s področja urejanja prostora, ki se ukvarjajo z vprašanji o urejenosti naselij in krajine.

”Ni vseeno, kako oblikujemo javne prostore, kakšen material uporabimo za urbano opremo, kako uredimo počivališče, kako urejamo zelene površine in obrezujemo drevesa, kam in kako postavljamo obvestilne in oglaševalne panoje, kakšne bodo barve fasad, ali na katero stran ulice bomo dopuščali postavitev hladilnih naprav,” v priporočilih zapiše Uroš Brežan, minister za naravne vire in prostor.

Občina vam lahko prepove kričeče barve fasade

Barva fasade je pomemben element, ki daje vsaki hiši svoj značaj. Lastniki objektov imajo različne okuse, nekateri prisegajo na klasične odtenke, medtem ko drugi radi izstopajo z divjimi barvami. A kakšne omejitve obstajajo pri izbiri barve fasade in kdo jih ureja?

Fasadna barva pomembno vpliva na končni videz hiše. Fasade stavb ne smejo biti signalnih ali fluorescentnih barv, to je barv, ki so v prostoru izrazito moteče in niso tradicionalne.

Nadzor nad izgledom objektov izvaja vsaka občina posebej. Tako je v 92. členu Občinskega prostorskega načrta (OPN) občine Maribor na primer zapisano, da ”fasade stavb ne smejo biti signalnih ali fluorescentnih barv, to je barv, ki so v prostoru izrazito moteče in niso tradicionalne. Prav tako ni dopustna kombinacija signalnih ali fluorescentnih barv med seboj”. Barva fasad stavb pa se določi v OPPN oziroma v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. Poleg barv fasad pa vam lahko občine prepovedo namestitev neprimernih fasadnih elementov, kot so kiparska plastika, izveski in podobno, obdelavo okenskih okvirjev, zasteklitev balkonov.

Izvedli so celo barvno študijo fasad za vseh 28 naselij v občini, namen analize pa je bil prepoznati prevladujoč kolorit posameznega naselja in ugotoviti kje so večja odstopanja, ki negativno vplivajo na urejenost naselij in njihovo podobo.

Ne samo pri fasadah, previdno tudi pri gradnji ograj

Občina vam lahko narekuje tudi izgled vaše ograje. Iz priporočil lahko razberemo, da lahko določijo barvo, material, dimenzijo in umestitev v prostor v odnosu do javnega prostora. OPN občine Maribor narekuje, da so ograje lahko visoke do 2 m vključno z morebitnim podpornim ali opornim zidom, v križišču pa je potek in višino ograje potrebno prilagoditi trikotniku preglednosti. Pri postavljanju obulične ograje pa potrebujete soglasje upravljavca javne ceste.

Nadaljuj z branjem
GOSPODARSTVO6 dni nazaj

Vlada RS: milijarda evrov v 10 letih za financiranje gradnje javnih najemnih stanovanj

Vlada je med obiskom Posavja potrdila izhodišča za zakon o sistemskem financiranju gradnje javnih najemnih stanovanj, v katerih se za...

DEDIŠČINA6 dni nazaj

Prešernova domačija v Vrbi bo v celoti obnovljena do 2026

Ministrica za kulturo je z izvajalcem del podpisala pogodbo o obnovi in preureditvi Prešernove domačije v sodoben muzejski kompleks, ki...

Arhitektura1 teden nazaj

Fakulteta za arhitekturo: ukvarjali so se tudi s prostorskimi izzivi prizadetih občin porečja Savinje

Katastrofa, ki se je zgodila lani, je po besedah dekana Fakultete za arhitekturo Mihaela Dešmana priložnost, da na novo razmislimo...

PREDSTAVITEV1 teden nazaj

CERAMICA DOLOMITE: italijanski dizajn v trgovinah Veto Group

Odkrijte svet brezčasne elegance z novimi izdelki Ceramica Dolomite, ki jih lahko najdete v vseh partnerskih trgovinah Veto Group. S...

UMETNOST2 tedna nazaj

Letošnja nagrada skupine OHO v roke Dominiku Štiberniku

Skupina OHO je tokrat nagradila Dominika Štibernika. Kot so zapisali v obrazložitvi, Štibernik konsistentno sledi vprašanjem umetniškega dela in njegovega konceptualnega...

UMETNOST2 tedna nazaj

Kipi medvedov prijateljstva v Ljubljani

Ideja o medvedih miru in strpnosti se je leta 2001 porodila zakoncema Evi in Klausu Herlitzu, ki sta v Berlinu...

DOGODKI2 tedna nazaj

VODNI DNEVI 2024:Voda včeraj, danes, jutri

V Rimskih Toplicah se je danes začel jubilejni,  30. simpozij Vodni dnevi, ki ga je v imenu organizatorja,  Slovenskega društva za...

DEDIŠČINA2 tedna nazaj

Steletova priznanja: Pelikanovi hiši v Celju, cerkvi sv. Jurija in skrb za dvor Dornava

V Narodni galeriji so podelili Steletova priznanja. Matevž Remškar je bil nagrajen za konservatorsko obravnavo oltarja sv. Jurija v Šenčurju,...

DOGODKI3 tedni nazaj

Baumit Life Challenge 2024 v Ljubljani

V Ljubljani so že šestič zapored razglasili zmagovalce mednarodnega arhitekturnega natečaja Baumit Life Challenge v šestih kategorijah in razkrili najlepšo...

Arhitektura3 tedni nazaj

Slovenski paviljon za Expo 2020 v Dubaju bodo razstavili

Po skoraj treh letih bo Slovenija na predlog ministrstva za gospodarstvo dala odstraniti slovenski paviljon v Dubaju, ki je bil...

POPULARNO