Connect with us

Energetska učinkovitost

Pariški Disneyland bo bogatejši za ogromno sončno elektrarno

Objavljeno

dne

Pisani svet Disneya, ki je sicer ogromen porabnik električne energije, bo slednjo sedaj pridobival zeleno – v Parizu se namreč začenja gradnja za kar 24 nogometnih igrišč velike solarne elektrarne.

Ko naslednjič obiščete pariški Disneyland, vas bo tam morda pričakala kar nova sončna elektrarna v velikosti 24 nogometnih igrišč, zgrajena iz kar 67 500 solarnih panelov. Trenutno jih stoji že 12 000, zaključek del pa je pričakovan v letu 2023.

Zeleni vzor

Disneyev svet številnim otrokom predstavlja vzor, preko svojih animiranih pustolovščin pa pripomore k oblikovanju osebnosti naših najmlajših, zato so v podjetju ugotovili, da morajo tako v svoje vsebine kot v doživljajske parke vpeljati logiko trajnosti, ki bo otrokom vsadila pozornost do okolja in naše prihodnosti ter poskrbela za boljši jutri.

Eden od korak proti temu je tudi gradnja ogromne sončne elektrarne v pariškem Disneylandu, zabaviščnem parku, ki je s številnimi atrakcijami vsekakor potraten porabnik električne energije. Z naložbo bo Disneyland prešel na povsem brezogljično pridobivanje elektrike, za katero bo v največji meri ključno sonce. Pariški Disneyland je ena od najbolj priljubljenih in najbolj obiskanih evropskih atrakcij, vse od odprtja v letu 1992 pa ga je obiskalo več kot nepredstavljivih 320 milijonov obiskovalcev vsega sveta.

Sončna elektrarna = parkirna hiša

Nad projektom gradnje nove sončne elektrarne bdi francosko podjetje Urbasolar Group, pri čemer so nedavno povedali, da ne bo šlo le za sončno elektrarno, ampak bo objekt hkrati služil kot parkirna hiša, kar bo novost napravilo za eno največjih solarnih nadstrešnic za avtomobile v Evropi. 67 500 solarnih panelov se bo razprostiralo na površini 17 hektarjev, nadstrešnica pa bo tako pokrila kar 9000 parkirnih mest. Si predstavljate? Namesto, da bi sončno vročino vpijala naša pločevina, bo ta počivala pod nadstrešnico, pripekajoče sonce pa se bo s pomočjo panelov pretvorilo v električno energijo.

Ocenjuje se, da bo disneylandska sončna elektrarna letno proizvedla približno 31 GWh električne energije, kar je količina, ki jo sicer v enem letu potroši manjše mesto. Investicija bo poskrbela tudi za brezogljično prihodnost, saj bo z izgradnjo prihranjenih kar 750 ton ogljikovega dioksida. Kot pika na i pa naj dodamo, da podjetje obljublja, da bo del solarnih panelov ponoči svetil v obliki Disneyeve maskote, Mikija Miške.

Nadaljuj z branjem

Energetska učinkovitost

Direktorji podpirajo evropski načrt za zmanjšanje emisij CO2 za 55% do leta 2030

Objavljeno

dne

Evropska komisija je včeraj prvič javno predstavila podnebno-energetski zakonodajni paket “Pripravljeni na 55” (Fit for 55), svoja priporočila, ki podpirajo postopna in ambiciozna prizadevanja Unije za doseganje podnebne nevtralnosti, pa je izdala tudi Evropska zveza izvršnih direktorjev. Po srečanju v Parizu so podali skupno izjavo, da boj proti podnebnim spremembam zahteva močno sodelovanje med javnim sektorjem in industrijo. Zveza pozdravlja ponovno oceno glavnih evropskih regulativnih instrumentov, zlasti sheme spodbud za industrije, ki uporabljajo visokoogljične tehnologije. Med njihovimi drugimi predlogi pa so tudi vzpostavitev jasnega sistema cen pri trgovanju z ogljikom, pospeševanje izvajanja ukrepov za dekarbonizacijo mestnega in primestnega prometa, vzdrževanje in gradnja stavb, energetskih sistemov ter pospeševanje razvoja večjih evropskih industrijskih sektorjev.

»Izjemno sem vesel, da sem lahko izmenjal mnenja s podjetji, ki razvijajo rešitve za izvajanje našega zelenega načrta, ki podpirajo razogljičenje gospodarstva, ki delujejo v smeri prehoda na zelene tehnologije in povečanja energetske učinkovitosti. Evropska komisija pripravlja svoj sveženj energetske in podnebne zakonodaje Pripravljeni na 55, v katerem bodo predpisani ukrepi za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za vsaj 55 odstotkov do leta 2030 in s katerimi bomo dosegli ogljično nevtralnost Evrope do leta 2050, zato bo potrebna mobilizacija industrije in celotnega gospodarstva, če želimo, da skupaj dosežemo naše podnebne cilje,« je dejal Clément Beaune, državni sekretar za evropske zadeve v francoski vladi.

Izvršni direktor koncerna Volkswagen dr. Herbert Diess pa je povedal: »Podnebne spremembe bodo v prihodnjih letih in desetletjih še naprej naš največji izziv. Evropska zveza izvršnih direktorjev zato v celoti podpira podnebne cilje Evropske komisije, saj ni druge alternative. Zdaj je čas, da se politične razprave osredotočijo na to, kako bomo to dosegli. Evropska zveza izvršnih direktorjev je skupaj z vodilnimi podjetji, ki jih zastopa, naredila korak brez primere – pozvala je k ustanovitvi jasnega cenika emisij ogljika, cenik, ki bo zajemal vse vrste emisij tega plina v vseh panogah in v vseh državah.«

Evropska zveza izvršnih direktorjev je kot najpomembnejši osrednji instrument prehoda na ogljično nevtralno gospodarstvo Evropski uniji predlagala oblikovanje jasne formule določanja cen za trgovanje z emisijami ogljika. To je ključnega pomena za doseganje podnebnih ciljev. Upravni odbor je pozval tudi k nadaljnjemu izboljšanju evropskega sistema trgovanja z ogljikom (za elektroenergetsko in drugo težko industrijo) in k uporabi posebnega sistema (cap-and trade) za določanje trgovanja z emisijami, prilagojenega vsakemu posameznemu industrijskemu sektorju. Ta sistem bi se najprej uporabil za mestni in medkrajevni promet ter gradbeni sektor. Po letu 2030 bi se sistem, ki bi sprva razvijal sektorske mejne vrednosti emisij ogljikovega dioksida, združil v en sam sistem. Drugi predlog se nanaša na evropski sistem določanja cen za emisije ogljikovega dioksida, ki vključuje ukrepe za doseganje tako socialnega ravnovesja kot zmanjšanja emisij.

Največji izzivi bodo razogljičenje mestnega in medkrajevnega prometa ter gradbeništva

Medkrajevni in mestni promet, električni osebni avtomobili ter druga lahka in težka vozila so se izkazali kot najučinkovitejši sektorji z vidika uporabe tehnologij z manjšo porabo energije in zmanjšanja emisij. Da bi spodbudili razvoj celotnega ekosistema okoli električne mobilnosti, so člani Evropske zveze izvršnih direktorjev začeli vrsto medsektorskih projektov, katerih namen je izboljšati proizvodnjo baterij in zgraditi infrastrukturo za polnjenje vozil po Evropi.

Podprli so tudi ambicijo Evropske komisije, izraženo v programu Val obnove stavb (cilj: letno obnoviti vsaj tri odstotke), ki bi pospešil preobrazbo stavbnega fonda. Stavbe bi morale izpolnjevati višje standarde energetske učinkovitosti z uporabo obnovljivih virov energije in z uporabo trajnostnih materialov. Pozvali so tudi k hitrejši zamenjavi ogrevalnih sistemov na fosilna goriva.

Evropski podnebni cilji zahtevajo hitro gradnjo elektrarn na obnovljive vire in neposredno elektrifikacijo mestnega in medkrajevnega prometa ter ogrevalnih in hladilnih sistemov. Evropska zveza izvršnih direktorjev dela na projektu integriranih energetskih sistemov v posameznih omrežjih, da bi ustvarila sistem, ki je v veliki meri odvisen od obnovljivih in energetsko učinkovitih rešitev.

Zveza izvršnih direktorjev za obnovo, reformo in krepitev odpornosti evropskega gospodarstva je bila ustanovljena leta 2020 kot odgovor na krizo, ki sta jo povzročila pandemija Covid-19 in evropski Zeleni načrt. Skupni cilj upravnega odbora je, da Evropska unija postane vodilna svetovna regija na področju varstva podnebja in spodbuja naložbe, inovacije, razvoj novih tehnologij in ustvarjanje novih, trajnostnih delovnih mest. Člani upravnega odbora se vidijo kot “združenje, ki je pripravljeno na akcijo”, ki skupaj sodeluje pri medsektorskih, vseevropskih projektih različnih meril: vseevropsko omrežje električnih polnilnikov za velike tovornjake, integracija distribucijskih sistemov električne energije v EU (v nekaterih omrežjih), digitalno spremljanje emisij ogljikovega dioksida, oblikovanje zdravih in trajnostnih zgradb za bivanje in delo, obstajajo pa tudi projekti, kot so e-avtobusi v Evropi, vrednostna veriga zelenega vodika in pospeševanje proizvodnje boljših baterij. V pripravi je več projektov, eden izmed njih pa je razvoj jekla z manjšim odstotkom ogljika. Evropska zveza izvršnih direktorjev bo prve rezultate svojih pobud in razpravo z visokimi uradniki EU izvedla na novem vrhu jeseni letos.

Evropsko zvezo izvršnih direktorjev sestavlja dvanajst vodilnih ljudi iz podjetij na področju energetike, tehnologije in prometa. To so: Björn Rosengren (ABB), Thierry Vanlancker (AkzoNobel), Francesco Starace (ENEL), Leonhard Birnbaum (E.ON), Börje Ekholm (Ericsson), Henrik Henriksson (H2GreenSteel), Ignacio Galán (Iberdrola), Frans van Houten (Philips), Christian Klein (SAP), Christian Levin (Scania), Jean-Pascale Tricoire (Schneider Electric) in Herbert Diess (Volkswagen). McKinsey & Company je zunanji svetovalec, ki skupini zagotavlja analitične podatke in izvaja raziskave.

Nadaljuj z branjem

Energetska učinkovitost

Kakšna je kakovost zraka, ki ga dihamo v mestu?

Objavljeno

dne

Naši južni sosedi v Zagrebu to lahko preverijo, saj je pred kratkim z delovanjem začela posebna aplikacija »Otvoreni zrak«, ki jasno podaja poročila o kakovosti zraka.

Zagrebčani so nedavno dobili novo aplikacijo, ki s pomočjo kar 23 merilnih postaj, nameščenih po mestu, spremlja kakovost zraka, meri vrednosti nečistoč ter prebivalce informira o tem, kako zdrav je zrak, ki ga vsakodnevno dihajo. Aplikacija se imenuje Otvoreni zrak, oblikovala pa jo je ekipa politične platforme Možemo! Medtem ko je aplikacija novost, se podobnega merjenja kvalitete zraka poslužujejo še v Rijeki in v Splitu.

»Vzpostavili smo lastno mrežo 10 merilnih postaj, podatke z naših merilnih postaj pa smo poenotili z podatki največje mreže merilnih postaj v Zagrebu zato, da bi meščani dobili kar najbolj popolne informacije o kakovosti zraka, ki ga dihajo.«

V ekipi Možemo! so ob brezplačnem zagonu aplikacije povedali: »V preteklih 20 letih mestna oblast ni bila sposobna zagotoviti lahko dostopnih informacij o kvaliteti zraka Zagreba. S predstavitvijo spletne aplikacije želimo praktično in simbolno pokazati, kako lahko stvari izgledajo, če prevzamemo upravljanje mesta. Vzpostavili smo lastno mrežo 10 merilnih postaj, podatke z naših merilnih postaj pa smo poenotili z podatki največje mreže merilnih postaj v Zagrebu zato, da bi meščani dobili kar najbolj popolne informacije o kakovosti zraka, ki ga dihajo.«

Merilne postaje kar na balkonih

Pojasnili so še, da v Zagrebu sicer obstajajo štirje različni načini merjenja kvalitete zraka, a podatki so bili do sedaj javnosti povsem nedostopni, aplikacija Otvoreni zrak pa meščanom prinaša prav to nujno potrebno informiranost. Življenje v mestih je lahko namreč po številnih statističnih podatkih, predvsem teh, ki nakazujejo na zlovešče povezave med izpušnimi plini ter pljučnimi boleznimi, tvegano, mestne oblasti pa si morajo tako s transparentnostjo podatkov o kvaliteti kot ustreznih ukrepih prizadevati, da kakovost zraka vselej izboljšujejo ter meščanom zagotavljajo zdravo in dolgo življenje.

Podatke o kakovosti zraka na Hrvaškem lahko najdete tudi na naslednji povezavi.

Spletna aplikacija je odprtokodna, kar pomeni, da je brezplačno dostopna širši javnosti, merilne postaje, ki so jih starim dodali v platformi Možemo! pa so nameščene na različnih točkah (oziroma balkonih ekipe Možemo!) v Zagrebu ter so živo zelene in ne presegajo velikosti kavne skodelice.

Nadaljuj z branjem

Energetska učinkovitost

Dravske elektrarne Maribor pridobile gradbeno dovoljenje za prvi del sončnega parka na kanalih hidroelektrarn Zlatoličje in Formin

Objavljeno

dne

Družba Dravske elektrarne Maribor (v nadaljevanju DE Maribor), največja proizvajalka električne energije iz obnovljivih virov, ki deluje kot del skupine HSE, je pretekli teden s strani Upravne enote Ptuj prejela gradbeno dovoljenje za novogradnjo objekta sončne elektrarne Zlatoličje – segment pet. Gradnja je skladna z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Hajdina in po presoji sprejemljivosti posega na naravo sprejemljiva. Prav tako je ugotovljeno, da načrtovani poseg ni v nasprotju z varstvenimi cilji, ter ne bo vplival na celovitost in povezanost območja, ki je že sedaj del energetskega objekta in bo s postavitvijo sončne elektrarne energetsko nadgrajen. Segment pet sončne elektrarne Zlatoličje bo umeščen na levem bregu odvodnega kanala največje slovenske hidroelektrarne Zlatoličje – od mostu čez kanal do karting steze oziroma dirkališča Slovenja vas – v dolžini devetsto pet metrov. 5.820 foto-napetostnih modulov, skupne nazivne moči skoraj 2,7 MWp in načrtovane letne proizvodnje približno 3 GWh, bo krasilo sicer neizkoriščeno strmino odvodnega kanala.

Glede na nagib terena, ki ponekod presega 30o, bo gradnja od izvajalca zahtevala precejšen izziv in previdnost, slednje predvsem zaradi bližine kanala, katerega pretok vode je do 550 kubičnih metrov na sekundo. Posebnost elektrarne bo kontejnerska izvedba centralnega razsmernika s transformatorsko postajo in srednje napetostnim stikališčem. Prednost uporabe centralnega razsmernika, ki je bil izbran na osnovi skrbnega načrtovanja objekta s strani strokovnjakov DE Maribor in HSE Invest, se kaže v njegovi specifični ceni na instalirano moč in posledično v nižji lastni ceni električne energije. Elektrarna bo preko komunikacijskih vmesnikov povezana v center vodenja DE Maribor. Podpis pogodbe za začetek gradnje je predviden v juniju, zaključek del pa v decembru.

Načrtovano je, da bo elektrarna konec tega oziroma v začetku naslednjega leta vključena v omrežje in bo tako začela proizvajati nove kilovatne ure električne energije iz obnovljivega vira. DE Maribor, ki ob osmih velikih hidroelektrarnah in petih malih hidroelektrarnah že upravljajo tudi štiri sončne elektrarne (SE Dravograd, SE OCV 3 na lokaciji hidroelektrarne Mariborski otok, SE Zlatoličje in SE Formin) skupne moči 1 MW in povprečne letne proizvodnje 1 GWh, z omenjenim projektom sledijo načrtom družbe in skupine HSE glede povečanja proizvodnje iz obnovljivih virov. Ob tem pa tudi zavezam države, ki jih je ta navedla v strateškem dokumentu “Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt”, v katerem je zapisano, da proizvodnja električne energije v sončnih elektrarnah predstavlja največji razvojni in okoljsko sprejemljiv potencial za povečanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji.

Segment pet sončne elektrarne Zlatoličje, kot pove že ime, je del večje sončne elektrarne v nastajanju, skupne nazivne moči okrog 30 MWp in predvidene letne proizvodnje dobrih 37 GWh, ki bo zgrajena na dovodnih in odvodnih kanalih hidroelektrarn Zlatoličje in Formin v naslednjih letih. Ob tem pa družba samostojno, v okviru skupine HSE in z zunanjimi partnerji raziskuje tudi druge primerne lokacije za postavitve sončnih elektrarn. V maju je tudi družba Holding Slovenske elektrarne prejela pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo največje sončne elektrarne v državi. Temeljni kamen za sončno elektrarno Prapretno, nazivne moči dobre 3 MWp, bo položen na Dan rudarjev, 3. julija 2021.
Elektrarna Prapretno bo predvidoma prvo energijo v omrežje oddala konec letošnjega leta.

Nadaljuj z branjem
GOSPODARSTVO1 teden nazaj

Gradbena inšpekcija na terenu – kaj bo ta preverjala?

Gradbena inšpekcija z delegiranimi pristojnostmi med občinske inšpektorje, omogoča poostren nadzor. Gradbeništvo je v polnem razmahu, gradijo tako zasebniki, kot...

Arhitektura3 tedni nazaj

Razstava SLOWOODLIFE – Bivanje z lesom 2021

Na najvidnejših mestih po Sloveniji širimo zavest o prednostih bivanja z lesom, kakovostni leseni gradnji in dizajnu iz lesa. Na...

GOSPODARSTVO3 tedni nazaj

Huawei pri nas vzpostavlja evropsko regijsko logistično vozlišče

Družba Huawei je sprejela največjo strateško poslovno odločitev pri nas. Vzpostavila bo osrednje regijsko logistično vozlišče za okoli 19 trgov...

Gradbeništvo3 tedni nazaj

Uspešno izpeljano večje betoniranje prekladne konstrukcije viadukta Pesnica

Pred dnevi je bila v okviru gradnje viadukta Pesnica izvedena vgradnja betona za segment 4 prekladne konstrukcije v dolžini 112...

ZELENA ENERGIJA3 tedni nazaj

Katera balkanska država se bo prva odpovedala premogu?

Severna Makedonija bo postala prva država na območju Zahodnega Balkana, ki bo v prihodnjih sedmih letih povsem prenehala z uporabo...

Energetska učinkovitost3 tedni nazaj

Direktorji podpirajo evropski načrt za zmanjšanje emisij CO2 za 55% do leta 2030

Evropska komisija je včeraj prvič javno predstavila podnebno-energetski zakonodajni paket “Pripravljeni na 55” (Fit for 55), svoja priporočila, ki podpirajo...

ZELENA ENERGIJA3 tedni nazaj

Prva plavajoča sončna elektrarna na Balkanu se predstavlja

Sončne elektrarne postajajo nekaj posebnega – ena namreč odslej plava na jezeru hidroelektrarne Banja v Albaniji! Največji evropski proizvajalec obnovljivih...

Gradbeništvo1 mesec nazaj

Osem izjemnih koristi, zaradi katerih bo TEKAFLEX MS 40 postal vaša prva izbira

Tesnilne mase predstavljajo manjši del raznovrstnih gradbenih materialov, a je njihov pomen zelo velik. Pravilno pripravljena in dobro zatesnjena rega...

Energetska učinkovitost1 mesec nazaj

Kakšna je kakovost zraka, ki ga dihamo v mestu?

Naši južni sosedi v Zagrebu to lahko preverijo, saj je pred kratkim z delovanjem začela posebna aplikacija »Otvoreni zrak«, ki...

Gradbeništvo2 meseca nazaj

JUB tehnologije in izdelki, primerni za objekte pod spomeniškim varstvom

Družba JUB je v začetku maja v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije organizirala strokovno srečanje, na katerem...

POPULARNO