Connect with us

Energetska učinkovitost

Svetovni dan voda – do učinkovitosti in odpornosti po digitalni poti

Objavljeno

dne

22.marca smo praznovali svetovni dan voda, naravnega vira, ki je ključnega pomena za življenje na našem planetu. Kot mnoge druge vire tudi vodo ogroža rast prebivalstva, visoka stopnja urbanizacije in podnebne spremembe. Kar lahko storimo, je, da z vodo upravljamo bolj učinkovito kot kdajkoli prej. To pomeni, da moramo ustvariti oskrbo z vodo in njeno odvajanje, ki bo odporno, učinkovito in trajnostno.

Poraba vode narašča v povprečju za 2,5 % letno, kar je veliko hitreje kot narašča svetovno prebivalstvo (približno 1 % letno). Najbolj zaskrbljujoče je dejstvo, da 20 % svetovnega prebivalstva nima dostopa do čiste pitne vode, povečano povpraševanje pa se seli ravno v regije z omejenimi viri.

Glede na to, da veliko vodovodnih cevi desetletja leži globoko pod površjem zemlje, se v primeru, da ima vodovodno omrežje slabo uravnan tlak vode, lahko pojavi puščanje in izgube vode, česar pa lahko ne zaznamo. Za ustvarjanje današnjih učinkovitih in trajnostnih vodovodnih omrežij je tako potrebno samodejno upravljanje potencialno krhkih, težko dostopnih, široko razširjenih vodovodnih sistemov.

Digitalizacija za doseganje učinkovitosti in zanesljivosti

Zaradi zapletenega upravljanja vodovodnega omrežja in dejstva, da do številnih komponent sistema fizično ni enostavno dostopati (če je na primer treba dodati senzorje tlaka ali pretoka), je naloga rešljiva s sodobno digitalno tehnologijo. Rešitve hidravličnega modeliranja omogočajo natančno simulacijo delovanja na ključnih omrežnih točkah. Tehnike navideznih senzorjev omogočajo izračun pretoka in tlaka tam, kjer pravih senzorjev ni mogoče postaviti. Naslednji vidik digitalne tehnologije 21. stoletja, Industrial Internet of Things (IIoT), tako omogoča varen dostop do različnih krmilnih sistemov, senzorjev itd. kadarkoli in kjerkoli.

Vse to komunalnim podjetjem pomaga povečati učinkovitost, zmanjšati porabo energije, se izogniti nenadzorovanemu iztekanju, okvaram in zagotavljati vse večjo količino vode, ki je potrebna za sledenje trendom rasti prebivalstva. Prav to je razlog, zakaj smo ustvarili odprto IoT platformo EcoStruxure, ki spodbuja večjo energetsko in operativno učinkovitost pri dobavi tega izjemno pomembnega vira.

Primer pametnega vodovodnega omrežja z rešitvijo Schneider Electrica prihaja iz italijanskega podjetja Acqua Novara, ki deluje na območju, velikem 3.600 km2, ki je razdeljeno na 139 občin in kjer živi 450.000 prebivalcev (poleti se ta številka poveča na 700.000 ljudi). Na tem območju se letno porabi približno 38 milijonov kubičnih metrov vode, in sicer za potrebe gospodinjstev, kmetijstva, industrije in proizvodnje energije.

V podjetju Acqua Novara so želeli bistveno zmanjšati izgube, optimizirati porabo energije, centralizirati različne tovarne, zgrajene v preteklih letih, in nenazadnje – pridobiti kakovostne podatke. Schneider Electric jim je zagotovil tehnično podporo in uvedel integrirano rešitev, ki vključuje izdelke, povezane z IoT, senzorje za nadzor dostopa na daljavo, aplikacijo Water Network Management za načrtovanje in analizo hidravličnih omrežij ter programsko opremo Water Management System za upravljanje izgub. Izvedba tega celovitega sistema “pametne vode” je omogočila spremljanje puščanja v distribucijskem omrežju ter ustvarjanje samodejnih poročil in pomembnih poslovnih podatkov. Zahvaljujoč temu sistemu je podjetju Acqua Novara uspelo zmanjšati porabo električne energije za 20 % letno in prihraniti 6 milijonov kubičnih metrov vode letno.

Energetska učinkovitost

Pariški Disneyland bo bogatejši za ogromno sončno elektrarno

Objavljeno

dne

Pisani svet Disneya, ki je sicer ogromen porabnik električne energije, bo slednjo sedaj pridobival zeleno – v Parizu se namreč začenja gradnja za kar 24 nogometnih igrišč velike solarne elektrarne.

Ko naslednjič obiščete pariški Disneyland, vas bo tam morda pričakala kar nova sončna elektrarna v velikosti 24 nogometnih igrišč, zgrajena iz kar 67 500 solarnih panelov. Trenutno jih stoji že 12 000, zaključek del pa je pričakovan v letu 2023.

Zeleni vzor

Disneyev svet številnim otrokom predstavlja vzor, preko svojih animiranih pustolovščin pa pripomore k oblikovanju osebnosti naših najmlajših, zato so v podjetju ugotovili, da morajo tako v svoje vsebine kot v doživljajske parke vpeljati logiko trajnosti, ki bo otrokom vsadila pozornost do okolja in naše prihodnosti ter poskrbela za boljši jutri.

Eden od korak proti temu je tudi gradnja ogromne sončne elektrarne v pariškem Disneylandu, zabaviščnem parku, ki je s številnimi atrakcijami vsekakor potraten porabnik električne energije. Z naložbo bo Disneyland prešel na povsem brezogljično pridobivanje elektrike, za katero bo v največji meri ključno sonce. Pariški Disneyland je ena od najbolj priljubljenih in najbolj obiskanih evropskih atrakcij, vse od odprtja v letu 1992 pa ga je obiskalo več kot nepredstavljivih 320 milijonov obiskovalcev vsega sveta.

Sončna elektrarna = parkirna hiša

Nad projektom gradnje nove sončne elektrarne bdi francosko podjetje Urbasolar Group, pri čemer so nedavno povedali, da ne bo šlo le za sončno elektrarno, ampak bo objekt hkrati služil kot parkirna hiša, kar bo novost napravilo za eno največjih solarnih nadstrešnic za avtomobile v Evropi. 67 500 solarnih panelov se bo razprostiralo na površini 17 hektarjev, nadstrešnica pa bo tako pokrila kar 9000 parkirnih mest. Si predstavljate? Namesto, da bi sončno vročino vpijala naša pločevina, bo ta počivala pod nadstrešnico, pripekajoče sonce pa se bo s pomočjo panelov pretvorilo v električno energijo.

Ocenjuje se, da bo disneylandska sončna elektrarna letno proizvedla približno 31 GWh električne energije, kar je količina, ki jo sicer v enem letu potroši manjše mesto. Investicija bo poskrbela tudi za brezogljično prihodnost, saj bo z izgradnjo prihranjenih kar 750 ton ogljikovega dioksida. Kot pika na i pa naj dodamo, da podjetje obljublja, da bo del solarnih panelov ponoči svetil v obliki Disneyeve maskote, Mikija Miške.

Nadaljuj z branjem

Energetska učinkovitost

Dravske elektrarne Maribor pridobile gradbeno dovoljenje za prvi del sončnega parka na kanalih hidroelektrarn Zlatoličje in Formin

Objavljeno

dne

Družba Dravske elektrarne Maribor (v nadaljevanju DE Maribor), največja proizvajalka električne energije iz obnovljivih virov, ki deluje kot del skupine HSE, je pretekli teden s strani Upravne enote Ptuj prejela gradbeno dovoljenje za novogradnjo objekta sončne elektrarne Zlatoličje – segment pet. Gradnja je skladna z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Hajdina in po presoji sprejemljivosti posega na naravo sprejemljiva. Prav tako je ugotovljeno, da načrtovani poseg ni v nasprotju z varstvenimi cilji, ter ne bo vplival na celovitost in povezanost območja, ki je že sedaj del energetskega objekta in bo s postavitvijo sončne elektrarne energetsko nadgrajen. Segment pet sončne elektrarne Zlatoličje bo umeščen na levem bregu odvodnega kanala največje slovenske hidroelektrarne Zlatoličje – od mostu čez kanal do karting steze oziroma dirkališča Slovenja vas – v dolžini devetsto pet metrov. 5.820 foto-napetostnih modulov, skupne nazivne moči skoraj 2,7 MWp in načrtovane letne proizvodnje približno 3 GWh, bo krasilo sicer neizkoriščeno strmino odvodnega kanala.

Glede na nagib terena, ki ponekod presega 30o, bo gradnja od izvajalca zahtevala precejšen izziv in previdnost, slednje predvsem zaradi bližine kanala, katerega pretok vode je do 550 kubičnih metrov na sekundo. Posebnost elektrarne bo kontejnerska izvedba centralnega razsmernika s transformatorsko postajo in srednje napetostnim stikališčem. Prednost uporabe centralnega razsmernika, ki je bil izbran na osnovi skrbnega načrtovanja objekta s strani strokovnjakov DE Maribor in HSE Invest, se kaže v njegovi specifični ceni na instalirano moč in posledično v nižji lastni ceni električne energije. Elektrarna bo preko komunikacijskih vmesnikov povezana v center vodenja DE Maribor. Podpis pogodbe za začetek gradnje je predviden v juniju, zaključek del pa v decembru.

Načrtovano je, da bo elektrarna konec tega oziroma v začetku naslednjega leta vključena v omrežje in bo tako začela proizvajati nove kilovatne ure električne energije iz obnovljivega vira. DE Maribor, ki ob osmih velikih hidroelektrarnah in petih malih hidroelektrarnah že upravljajo tudi štiri sončne elektrarne (SE Dravograd, SE OCV 3 na lokaciji hidroelektrarne Mariborski otok, SE Zlatoličje in SE Formin) skupne moči 1 MW in povprečne letne proizvodnje 1 GWh, z omenjenim projektom sledijo načrtom družbe in skupine HSE glede povečanja proizvodnje iz obnovljivih virov. Ob tem pa tudi zavezam države, ki jih je ta navedla v strateškem dokumentu “Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt”, v katerem je zapisano, da proizvodnja električne energije v sončnih elektrarnah predstavlja največji razvojni in okoljsko sprejemljiv potencial za povečanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji.

Segment pet sončne elektrarne Zlatoličje, kot pove že ime, je del večje sončne elektrarne v nastajanju, skupne nazivne moči okrog 30 MWp in predvidene letne proizvodnje dobrih 37 GWh, ki bo zgrajena na dovodnih in odvodnih kanalih hidroelektrarn Zlatoličje in Formin v naslednjih letih. Ob tem pa družba samostojno, v okviru skupine HSE in z zunanjimi partnerji raziskuje tudi druge primerne lokacije za postavitve sončnih elektrarn. V maju je tudi družba Holding Slovenske elektrarne prejela pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo največje sončne elektrarne v državi. Temeljni kamen za sončno elektrarno Prapretno, nazivne moči dobre 3 MWp, bo položen na Dan rudarjev, 3. julija 2021.
Elektrarna Prapretno bo predvidoma prvo energijo v omrežje oddala konec letošnjega leta.

Nadaljuj z branjem

Energetska učinkovitost

Schneider Electric je objavil podrobnosti svoje obljube za boj proti globalni izgubi biotske raznovrstnosti

Objavljeno

dne

Schneider Electric, vodilni v digitalni preobrazbi upravljanja z energijo in avtomatizaciji, je pred dnevi predstavil vrsto dejavnosti, usmerjenih v zaščito in obnovo biotske raznovrstnosti, ki je ogrožena v mnogih delih sveta.

Corporate Knights so Schneider Electric prepoznali kot najbolj trajnostno korporacijo na svetu, z dolgo zgodovino varovanja okolja in podnebja, lani pa so se zavezali tudi k boju proti izgubi biotske raznovrstnosti. Obljube, predstavljene pred dnevi, ob Mednarodnem dnevu biotske raznovrstnosti, 22. maja, vsebujejo konkretne korake za realizacijo, in so bile podane v okviru Act4nature International, združenja mednarodnih podjetij, nevladnih organizacij, akademskih in javnih institucij, z namenom pospeševanja delovanja poslovnih subjektov usmerjenih k ohranjanju narave.

Alarmanten tempo izgube biotske raznovrstnosti in uničevanja okolja, skupaj s podnebnimi spremembami, se je pretvoril v problem, ki zahteva nujno reševanje, saj spodkopava ne samo lokalne ekosisteme in posamezne vrste, temveč bi na koncu lahko postavil pod vprašaj tudi varnost preskrbe s hrano, ter bi pred družbo, gospodarstva in podjetja po vsem svetu postavil druge izzive. Njegovo reševanje zahteva usklajeno akcijo – poslovni subjekti se morajo vključiti.  

»Nujno moramo oceniti svoj vpliv na okolje in biotsko raznovrstnost, vendar bo za ohranitev in obnovo našega ekosistema potrebno veliko več,« je dejal Olivier Blum, direktor za strategijo in trajnost pri Schneider Electricu. »Kvantificiranje porabe virov in postavljanje drznih ciljev sta pomembna, ključ do uspeha pa so konkretni in takojšnji postopki, ki ne ogrožajo naših potreb niti potreb prihodnjih generacij.«

V svoji Prisegi za ohranjanje biotske raznovrstnosti se Schneider Electric zavezuje:

kvantificirati in redno objavljati ​​svoj vpliv na biotsko raznovrstnost. Lani oktobra je Schneider Electric objavil prvi celovit biološki odtis na svetu s pomočjo orodja “Global Biodiversity Score”, ki izračunava vpliv celotne vrednostne verige podjetja na biotsko raznovrstnost;

doseči ničelno stopnjo izgube biotske raznovrstnosti v neposrednem poslovanju do leta 2030 in uskladiti cilje ohranjanja biotske raznovrstnosti z znanostjo;

razviti rešitve in tehnologije, ki prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti, z optimizacijo porabe virov skozi njihov celoten življenjski cikel;

• skleniti partnerstvo z dobavitelji s ciljem odprave uporabe plastike za enkratno uporabo v embalažah in uporabe recikliranega kartona, ter jim pomagati, da drastično zmanjšajo emisijo CO2;

• združiti se z nevladnimi organizacijami in investicijskimi skladi ter spodbujati zaposlene in partnerje, da se vključijo v lokalne pobude – npr. z zagotavljanjem, da se v vseh njegovih obratih izvajajo programi za ohranjanje in obnovo biotske raznovrstnosti in da obrati, ki se nahajajo na področjih, v katerih vlada pomanjkanje vode, izdelajo in uporabljajo načrte ohranjanja vode.

Upravni odbor organizacije Act4Nature je prepoznal zgornje obveznosti kot PAMETNE.

2021 je leto velike mobilizacije za biotsko raznovrstnost: sestanek na vrhu z imenom En planet je potekal januarja, IUCN Svetovni kongres o ohranjanju narave  je predviden septembra, v oktobru 2021 pa naj bi potekal COP15 (15. sestanek konference strank Konvencije o biotski raznovrstnosti).

Za več informacij o Schneiderjevih obsežnih in ambicioznih ciljih in zavezah s področja trajnosti, kliknite tukaj.

Nadaljuj z branjem
Gradbeništvo1 teden nazaj

JUB tehnologije in izdelki, primerni za objekte pod spomeniškim varstvom

Družba JUB je v začetku maja v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije organizirala strokovno srečanje, na katerem...

Gradbeništvo1 teden nazaj

Stavbno zemljišče – v določenih primerih ste oproščeni plačil

Stavbno zemljišče in njegova uporaba sta podvržena plačilu nadomestila, katerega višino določi občina, kjer se zemljišče nahaja. Pogovorno je to...

Energetska učinkovitost2 tedna nazaj

Pariški Disneyland bo bogatejši za ogromno sončno elektrarno

Pisani svet Disneya, ki je sicer ogromen porabnik električne energije, bo slednjo sedaj pridobival zeleno – v Parizu se namreč...

Arhitektura2 tedna nazaj

Potniku se ponuja pogled na alpski pejsaž in srečanje s kulturno identiteto dežele

Arhitekturna rešitev razširjenega potniškega terminala na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana nudi potnikom izkušnjo prostora, ki nosi sporočilo okolja v katerega...

Energetska učinkovitost2 tedna nazaj

Dravske elektrarne Maribor pridobile gradbeno dovoljenje za prvi del sončnega parka na kanalih hidroelektrarn Zlatoličje in Formin

Družba Dravske elektrarne Maribor (v nadaljevanju DE Maribor), največja proizvajalka električne energije iz obnovljivih virov, ki deluje kot del skupine...

Industrija3 tedni nazaj

Elektrotehnična stroka pri soočanju z naravnimi nesrečami

Matična sekcija elektroinženirjev je nedavno na spletni konferenci ob svetovnem dnevu inženirjev predstavila pomen stroke, ukrepe za preprečevanje vplivov neželenih...

Industrija3 tedni nazaj

SISTEM upravljanja vzdrževanja v sodobni proizvodni in infrastrukturni dejavnosti

Včasih se obvladovanje premoženja poenostavljeno razume le kot bolj privlačen naziv za vzdrževanje fizičnega premoženja. Četudi je funkcija vzdrževanja pomemben...

Energetska učinkovitost4 tedni nazaj

Schneider Electric je objavil podrobnosti svoje obljube za boj proti globalni izgubi biotske raznovrstnosti

Schneider Electric, vodilni v digitalni preobrazbi upravljanja z energijo in avtomatizaciji, je pred dnevi predstavil vrsto dejavnosti, usmerjenih v zaščito...

Novosti1 mesec nazaj

Družba JUB je postala del družine ambasadorjev slovenskega gospodarstva

Javna agencija Spirit Slovenija je 23. aprila letos v okviru nacionalne kampanje za promocijo slovenskega gospodarstva v tujini razglasila 22...

Energetska učinkovitost1 mesec nazaj

Lego kocke dobile okolju prijaznega konkurenta

Gotovo se Lego kocke najdejo pri vas, a v zadnjih letih tradicijo teh priznanih igračk kazi njihova »plastičnost«. Gigant Lego...

POPULARNO