Connect with us

Gradbeništvo

Toplotni mostovi pri balkonih in nadstreških

Objavljeno

dne

Srečujemo se z naraščajočimi energetskimi zahtevami in energijsko učinkovito gradnjo, kar se odraža že pri pri projektiranju in oblikovanju. Čim bolj je zgradba energetsko optimizirana, tem pomembnejši za dobro energijsko bilanco postajajo pri tem detajli in s tem tudi majhna problematična območja. Takšna območja so toplotni mostovi, ki lokalno povzročajo velike toplotne izgube. Če imajo le-te pri starih zgradbah s sorazmerno velikimi toplotnimi izgubami skozi stene in okna še majhen vpliv, pa njihov pomen narašča s kakovostjo izolacije zgradbe. Zato dobiva vpliv toplotnih mostov tako v novogradnji kot pri energetski sanaciji vedno večji pomen. Večje izgube energije, manjše bivalno udobje, v najslabšem primeru tudi rosenje in razvijanje plesni so posledice, o katerih je treba razmisliti pri obravnavi toplotnih mostov. V nadaljevanju so opisane težave zaradi toplotnih mostov in tipični konstrukcijski toplotni mostovi v novogradnji in sanaciji ter prikazane zahteve.

Problematika toplotnih mostov

Toplotni mostovi so krajevno omejene motnje v ovoju zgradbe, ki lokalno povzročajo večje prevajanje toplote kot v sosednji konstrukciji. Takšna primera sta balkonski priključek ali fasadno sidro. Vzrok je lahko v konstrukciji, geometriji ali materialu. Če območje gradbenega elementa odstopa od ravne oblike, kot na primer pri vogalih prostorov, pri katerih je zunanja površina znatno večja od notranje, govorimo o „geometrijskem toplotnem mostu“, če pa so v določenem območju gradbenega elementa krajevno vgrajeni materiali z večjo toplotno prevodnostjo, npr. jekleni priključki, ki prehajajo v fasado, pa o „materialnem toplotnem mostu“.

Konstrukcijski toplotni mostovi

Konstrukcijski toplotni mostovi nastanejo, če se skozi ravnino izolacije prenašajo nosilne sile. Tako nastopajo v okolici konstrukcijskih priključkov, kot so balkonske konzole ali vezi med streho in zunanjo steno. Izvajati jih je treba posebno skrbno. V praksi imajo priključki gradbenih elementov pogosto velike toplotne izgube in nizke notranje površinske temperature. Posledica konstrukcijskih toplotnih mostov so lahko rosenje in razvijanje plesni.
Posledica večjega prevajanja toplote so večje izgube energije. Od tod sledi nižja notranja površinska temperatura in nastajajo nevarnost razvijanja plesni, nevarnosti za zdravje in morebitni higienski problemi ter omejitve pri bivalnem udobju. Druge posledice so nevarnost rosenja in z njim pogojenih poškodb gradbene substance.

Analiza toplotnih mostov
Pri analizi učinkov toplotnih mostov nastopajo razne veličine, ki opisujejo lastnosti toplotnih mostov. Medtem ko toplotni prehodnosti ψ in χ informirata o izgubah toplotne energije, se s temperaturnim faktorjem f in minimalno površinsko temperaturo Θmin vrednoti tveganje razvijanja plesni in rosenja. Velik problem pri toplotnem mostu je, da so navedene lastnosti odvisne od številnih parametrov. Po eni strani je toplotni most vezan na kakovost uporabljenih materialov – kako dobro namreč posamezni sestavni deli prevajajo toploto – po drugi strani pa je odvisen tudi od geometrijske razporeditve teh sestavnih delov. Posledično je treba pri analizi natančno upoštevati zgradbo toplotnega mostu in obdajajoče konstrukcije. Pri balkonski plošči na primer za prehod toplote ni odločilen le uporabljeni nosilni toplotnoizolacijski element, ampak tudi konstrukcija sosednje stene. Če si predstavljamo, da toplotni most zaradi velikega odvajanja toplote vedno hladi obdajajočo konstrukcijo, je logično, da ima kakovost te konstrukcije vpliv na to, kako močno se da nanjo vplivati. Zaradi te kompleksnosti je računsko določanje navedenih gradbeno-fizikalnih veličin mogoče samo s toplotnim izračunom konkretnega toplotnega mostu po metodi končnih elementov (FE). Pri tem se geometrijska zgradba konstrukcije v območju toplotnega mostu modelira skupaj s toplotnimi prevodnostmi uporabljenih materialov z FE-programom.

Zahteve za toplotne mostove
Pri toplotnih mostovih je treba upoštevati dve bistveni točki:
1. Držati se je treba minimalnih zahtev za zaščito pred vlago.
2. Upoštevati je treba dodatne izgube energije skozi toplotni most.

Balkoni in nadstreški
Posebna pozornost velja konzolnim elementom, kot so balkoni in nadstreški, ker predstavljajo najvplivnejše toplotne mostove v zgradbi. Pri neizoliranih konzolnih gradbenih elementih, npr. armiranobetonskih balkonih ali jeklenih nosilcih, povzroča kombinacija učinka hladilnega rebra pri konzoli (geometrijski toplotni most) in prebijanja toplotnoizolacijske ravnine z armiranim betonom ali jeklom (materialni toplotni most) močan odtok toplote. Posledica neizoliranih konzol so lahko okoli petkrat večje toplotne izgube in znatno znižanje površinske temperature (za 5 do 10 °C). To vodi do precej višjih stroškov ogrevanja in zelo velike nevarnosti nastajanja plesni v predelu priključka konzolnega elementa.


Slika prikazuje termografijo armiranobetonskega balkona z in brez toplotnega ločevanja. Levo je prikazan neoviran toplotni most. Iz razporeditve barv se vidi, kako odteka toplota skozi balkonsko ploščo navzven od toplega rdečega do mrzlega modrega območja. Desna slika prikazuje balkonski priključek, toplotno ločen s Schöck Isokorb® elementom. Kot vidimo na njej, nosilen toplotnoizolacijski element Schöck Isokorb® trajno prekine toplotni most na balkonu ali nadstrešku.

GOSPODARSTVO

Zavrnjeni obe ponudbi za osrednji del prenove ljubljanske železniške postaje

Objavljeno

dne

Direkcija RS za infrastrukturo je obe ponudbi za osrednji del prenove ljubljanske železniške postaje, ki bo obsegal gradnjo nadhoda in nove postajne dvorane, kot nedopustni zavrnila in postopek zaključila brez oddaje naročila. Obe ponudbi sta presegali zagotovljena sredstva. Kot so povedali v direkciji, bodo razpis ponovili.

Ponudbeni ceni v obeh prejetih ponudbah presegata naročnikova zagotovljena sredstva za naročilo, zaradi česar ponudbi v skladu z zakonom o javnem naročanju nista dopustni, je v odločitvi na portalu javnih naročil, objavljeni 1. februarja, navedla direkcija in dodala, da je zato ponudbi kot nedopustni zavrnila in postopek zaključila brez oddaje javnega naročila.

Vizualizacija za nov Potniški center Ljubljana. FOTO: MOL

Zoper odločitev se lahko v roku osmih delovnih dni od objave vloži revizijski zahtevek.

Direkcija je v odločitvi o zavrnitvi ponudb navedla še, da višine zagotovljenih sredstev ne razkriva, ker bi to lahko negativno vplivalo na njen poslovni interes pri ponovnem oddajanju naročila. Če bi višini zagotovljenih sredstev razkrila, ponudniki namreč ne bi bili motivirani ponudbene cene znižati bistveno pod višino zagotovljenih sredstev. Kot so danes dodatno povedali v direkciji, bodo javno naročilo ponovili.

Ponudbi sta oddala konzorcij SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, Kolektor Igin, CGP in GH Holding ter VOC Celje, je navedla direkcija. Koliko sta ponudbi znašali, ni razkrila, kot je nedavno pisal časnik Dnevnik, pa je ponudba konzorcija znašala 260,8 milijona evrov z davkom na dodano vrednost (DDV), ponudba VOC Celje pa 295,2 milijona evrov z DDV.

Direkcija je ob objavi razpisa novembra lani kot ocenjeno vrednost del navedla 136,6 milijona evrov brez DDV oz. 166,7 milijona evrov z DDV.

Osrednji del prenove železniške postaje bo predvidoma obsegal gradnjo novega nadhoda s postajno dvorano z dvigali, tekočimi stopnicami ter tekočimi trakovi za hitrejši prehod čez nadhod, ki bo omogočal povezavo za pešce med centrom mesta in Bežigradom. V postajni dvorani so predvideni prostori za prodajo kart, čakalnica za potnike in sanitarije. Skupna površina predvidenih objektov nadhoda s postajno dvorano je 13.665 kvadratnih metrov.

Ob tem je predvidena še nadgradnja tirne infrastrukture, prenova signalnovarnostnih naprav ter rekonstrukcija obstoječega podhoda z razširitvijo za kolesarje ter dostopi na severni in južni strani in gradnjo dvigal za dostop na perone iz podhoda. Predvidena je tudi nadgradnja peronske infrastrukture s prilagoditvami za gibalno ovirane osebe.

Vizualizacija za nov Potniški center Ljubljana. FOTO: MOL
Nadaljuj z branjem

GOSPODARSTVO

Soseska Galaksija – mega projekt podjetnika Iva Boscarola s 1000 stanovanji v Ljubljani

Objavljeno

dne

Avtor

Po naložbi v nekdanji Kolosej podjetnik Ivo Boscarol v Ljubljani napoveduje še večji projekt. Gradnjo soseske s tisoč stanovanji in po, kot pravi, dostopnih cenah. Dobri obeti torej, kljub temu pa vsi stanovanjski problemi v Ljubljani, kjer se je zadnja leta gradilo predvsem za elito, ne bodo rešeni. Država sicer obljublja še dva tisoč stanovanj do leta 2025, je pa to precej manj od predvolilnih obljub.

Soseska Galaksija – mega projekt ajdovskega podjetnika Iva Boscarola in njegove hčere ob Šmartinski cesti v Ljubljani – naj bi se na zemljišču, nekoč v lasti Žita, začel že kmalu. “Začeli bomo rušiti ta objekt starega mlina in potem seveda tudi oba silosa. To začnemo aprila,” je dejal Boscarol.

Boscarol na devet in pol hektarjev velikem zemljišču napoveduje 1000 stanovanj, pa tudi vse, kar je za stanovalce potrebno. Od šole, otroškega vrtca, trgovin, gostiln, zunanjih površin, servisov, avtopralnic. Projekt, vreden približno pol milijarde evrov, bo torej kot mesto v malem. In če se je v zadnjih letih v Ljubljani gradilo predvsem za elito, pa Boscarol obljublja, da bo večina stanovanj po dostopnih cenah. “Za kvadratni meter bo v povprečju treba odšteti 3000 evrov.”

Ob skoraj tisoč stanovanjih, med katerimi so tudi stanovanja za starejše, želi na enem mestu postaviti še študentski dom, tehnološki park, parkirno hišo s polnilnimi postajami, zunanje in notranje rekreacijske ter športne površine. Foto: Protim Ržišnik Perc

Oziroma 25 odstotkov manj od srednje cene stanovanja v Ljubljani, ki je bila v lanskem prvem polletju 3880 evrov na kvadratni meter. A stanovanjski problem v Ljubljani še ne bo rešen. Po nekaterih ocenah primanjkuje od tri do štiri tisoč stanovanj. Spomnimo se pompoznih obljub iz predvolilnega časa: 20 do 30 tisoč novih stanovanj v Sloveniji do leta 2030. Da so nerealne, je danes jasno, so pa zato nove napovedi.

“Do leta 2025 bo s strani Stanovanjskega sklada zgrajenih 2000 stanovanj,” je dejal Luka Omladič, državni sekretar na Ministrstvu za solidarno prihodnost. Za to je že zagotovljenih 51 milijonov evrov, skupaj s stanovanji, ki jih bodo gradile občine. “Vladna zaveza do leta 2026 – 5000 neprofitnih najemnih stanovanj – bo izpolnjena.”

A zasebne investicije so lahko bolj učinkovite od državnih, so prepričani nekateri.  Tudi Boscarol bo moral najprej doseči spremembo namembnosti zemljišč. 

Na Mestni občini Ljubljana napovedanega projekta konkretno še ne komentirajo, pišejo pa, da podpirajo “vsako namero, ki gre v smeri cenovno dostopnih stanovanj in javne koristi”. Boscarol je bil bolj konkreten in poudaril, da so na MOL zelo naklonjeni taki ideji. Kot pravi, so vlogo za spremembo namembnosti že vložili, nova soseska pa naj bi sprejela prve stanovalce čez pet let.

Nadaljuj z branjem

Gradbeništvo

Občina vam lahko prepove večbarvno fasado

Objavljeno

dne

Izdana so priporočila za pripravo odloka o urejenosti naselij in krajine, ki vam lahko prepove večbarvne fasade, odloča, iz kakšnega materiala in kakšne oblike je lahko dvoriščna ograja in podobno. Služi kot pomoč občinam pri urejanju naselij in krajin.

Priporočila za pripravo odloka o urejenosti naselij in krajine, ki jih je v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije, izdalo Ministrstvo za naravne vire in prostor je namenjen občinam, prostorskim načrtovalcem, urbanistom, arhitektom, krajinskim arhitektom ter drugim deležnikom s področja urejanja prostora, ki se ukvarjajo z vprašanji o urejenosti naselij in krajine.

”Ni vseeno, kako oblikujemo javne prostore, kakšen material uporabimo za urbano opremo, kako uredimo počivališče, kako urejamo zelene površine in obrezujemo drevesa, kam in kako postavljamo obvestilne in oglaševalne panoje, kakšne bodo barve fasad, ali na katero stran ulice bomo dopuščali postavitev hladilnih naprav,” v priporočilih zapiše Uroš Brežan, minister za naravne vire in prostor.

Občina vam lahko prepove kričeče barve fasade

Barva fasade je pomemben element, ki daje vsaki hiši svoj značaj. Lastniki objektov imajo različne okuse, nekateri prisegajo na klasične odtenke, medtem ko drugi radi izstopajo z divjimi barvami. A kakšne omejitve obstajajo pri izbiri barve fasade in kdo jih ureja?

Fasadna barva pomembno vpliva na končni videz hiše. Fasade stavb ne smejo biti signalnih ali fluorescentnih barv, to je barv, ki so v prostoru izrazito moteče in niso tradicionalne.

Nadzor nad izgledom objektov izvaja vsaka občina posebej. Tako je v 92. členu Občinskega prostorskega načrta (OPN) občine Maribor na primer zapisano, da ”fasade stavb ne smejo biti signalnih ali fluorescentnih barv, to je barv, ki so v prostoru izrazito moteče in niso tradicionalne. Prav tako ni dopustna kombinacija signalnih ali fluorescentnih barv med seboj”. Barva fasad stavb pa se določi v OPPN oziroma v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. Poleg barv fasad pa vam lahko občine prepovedo namestitev neprimernih fasadnih elementov, kot so kiparska plastika, izveski in podobno, obdelavo okenskih okvirjev, zasteklitev balkonov.

Izvedli so celo barvno študijo fasad za vseh 28 naselij v občini, namen analize pa je bil prepoznati prevladujoč kolorit posameznega naselja in ugotoviti kje so večja odstopanja, ki negativno vplivajo na urejenost naselij in njihovo podobo.

Ne samo pri fasadah, previdno tudi pri gradnji ograj

Občina vam lahko narekuje tudi izgled vaše ograje. Iz priporočil lahko razberemo, da lahko določijo barvo, material, dimenzijo in umestitev v prostor v odnosu do javnega prostora. OPN občine Maribor narekuje, da so ograje lahko visoke do 2 m vključno z morebitnim podpornim ali opornim zidom, v križišču pa je potek in višino ograje potrebno prilagoditi trikotniku preglednosti. Pri postavljanju obulične ograje pa potrebujete soglasje upravljavca javne ceste.

Nadaljuj z branjem
EKOLOGIJA4 dnevi nazaj

Deceuninck, proizvajalec PVC profilov, je lansiral kalkulator za enostavnejše in učinkovitejše merjenje ogljičnega odtisa

Deceuninck, eden vodilnih svetovnih proizvajalcev PVC profilov za okna in vrata, je v skladu s svojo zavezanostjo k trajnostnemu poslovanju...

RAZSTAVA4 dnevi nazaj

Odprtje razstave ob 150-letnici rojstva prof. dr.Karla Hinterlechnerja

Okrogla miza GEOLOGIJA – VEDA PRIHODNOSTI V letošnjem maju obeležujemo 150-letnico rojstva prof. dr. Karla Hinterlechnerja, ustanovitelja ljubljanske geološke šole in enega...

OBLIKOVANJE5 dni nazaj

AJM prejel prestižno German Innovation Award 2024

Mednarodno priznanje za inovacijo AJM okna-vrata-senčila, vodilni slovenski ponudnik stavbnega pohištva iz PVC, ALU in lesa, je ponovno nagrajen z...

Uncategorized6 dni nazaj

Martina Vovk imenovana za novo direktorico Moderne galerije

Potem, ko je Aleš Vaupotič kot direktor odstopil maja lani, je kustosinja in muzejska svetovalka, Martina Vovk, od 1. junija...

GRADNJA6 dni nazaj

iQwood v Berlinu prejel zlato nagrado German Innovation Award

Najvišjo zlato nagrado je prejelo 15 izmed 520 prijavljenih inovacij iz 23 držav  iQwood je specializirano proizvodno podjetje za razvoj...

Materiali1 teden nazaj

WC sistem, ki varčuje z vodo

Varčevanje z vodo: ste kdaj razmišljali o stranišču? Ko gre za varčevanje z vodo v zasebnih gospodinjstvih, mnogi pomislijo na...

Arhitektura2 tedna nazaj

OHS AWARD 2024: podelitev nagrad za najboljše projekte festivala OHS po izboru občinstva

Včeraj je bila v galeriji Edvard v Ljubljani podelitev nagrad izbranim arhitekturnim projektom, ki so bili predstavljeni v okviru arhitekturnega...

UMETNOST2 tedna nazaj

Mlada slovenska umetnost: predstavijo se nominiranci za nagrado OHO

V Galeriji P74 vrata odpira razstava nominirancev nagrade skupine OHO 2024. Za nagrado so nominirani Maja Bojanić, Lucija Rosc, Dominik...

DOGODKI3 tedni nazaj

Velika nagrada Brumna identiteti novega Centra Rog

Veliko nagrado 11. bienala slovenskega oblikovanja Brumen je prejela identiteta novega Centra Rog. Nagrado za življenjsko delo je dobil grafični...

BIVANJE4 tedni nazaj

Kako do nižjih mesečnih stroškov?

Številni lastniki stanovanj iščejo vse mogoče načine, kako bi zmanjšali ogljični odtis ter povečali energijsko učinkovitost domov in s tem...

POPULARNO