Connect with us

Energetska učinkovitost

Tri strateška razvojno-inovacijska partnerstva (SRIP-i)

Objavljeno

dne

Priložnosti v krožnem in podnebno-nevtralnem gospodarstvu in družbi
Trajnostni razvoj in krožno gospodarstvo postavljata pred industrijo in družbo veliko izzivov, a se znamo z njimi uspešno soočati, je pokazal virtualni dogodek z naslovom Priložnosti v krožnem in podnebno-nevtralnem gospodarstvu in družbi, ki so ga skupaj pripravila tri strateška razvojno-inovacijska partnerstva (SRIP-i): SRIP Materiali kot končni produkti (MATPRO), SRIP Tovarne prihodnosti (ToP) in SRIP Krožno gospodarstvo, v tesnem sodelovanju s Službo za varstvo okolja GZS. Potekal je 24., 25. in 26. novembra v spletnem okolju.

Uvodni govorci prvega dne dogodka, koordinatorka SRIP MATPRO Vesna Nahtigal, Jernej Salecl, v. d. generalnega direktorja Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo (MGRT RS) in mag. Bojan Suvorov, vodja Sektorja za koordinacijo pametne specializacije (SVRK), so poudarili, da je tema posveta v današnjem trenutku izjemno aktualna. Poseben pečat daje dogodku skupna organizacija treh SRIP-ov, ker potrjuje njihovo temeljno izhodišče in ključno poslanstvo: partnerstvo, sodelovanje, povezovanje. Salecl je izpostavil tudi velik pomen digitalizacije, posebej v epidemiološko oteženih razmerah, saj je nenazadnje omogočila ta posvet. Suvorov pa je spregovoril še o prenovi strategije pametne specializacije, ki je »bila, je in bo pot naprej v trajnostno in nizkoogljično prihodnost«, kjer sodelujejo gospodarstvo, institucije znanja, nevladne organizacije in država.

Prvi dan dogodka je bil posvečen prizadevanjem za prehod v trajnostno in nizkoogljično gospodarstvo
Dr. Matevž Pušnik (Inštitut Jožef Stefan) je predstavil strokovne podlage za Dolgoročno podnebno strategijo Slovenije s poudarkom na industriji. Gre za strateški dokument, ki podaja usmeritve, kako do leta 2050 doseči neto ničelne emisije oziroma podnebno nevtralnost. V nadaljevanju so o svojih izkušnjah spregovorili predstavniki podjetij. Slavko Kanalec (Skupina SIJ d.d.), je povedal, kako uspešno se soočajo s prehodom v nizkoogljično družbo, saj so z nizkim ogljičnim odtisom med jeklarji danes med najboljšimi na svetu. Dr. Stanislav Kores (TALUM d.d.) je govoril o dobri praksi aluminijske industrije. Podjetje je v desetih letih vložilo 146 mio € v modernizacijo in nadgradnjo obstoječih tehnologij, vpeljavo novih tehnologij in varstvo okolja. Dr. Milana Karajič (MAGNETI Ljubljana d.o.o.) je predstavila prehod proizvodnje trajnih magnetov v trajnostno in nizkoogljično gospodarstvo. Podjetje je med drugim aktivno vpeto v različne razvojne projekte s področja reciklaže oziroma uporabe odpadnih magnetov kot dela surovine v proizvodnji. Mag. Alojz Grabner (Urad Republike Slovenije za kemikalije) je v zaključku prvega dne predstavil novo dolgoročno vizijo politike EU na področju kemikalij s poudarki na izzivih in priložnostih, ki jih ta prinaša slovenskemu gospodarstvu.

Video posnetek prvega dne dogodka.

Tema drugega dne so bili finančni inštrumenti trajnosti, novi trendi in poslovne priložnosti
Mateja Treven (Blockhapp d.o.o.) je predstavila načrte EU glede trajnostnega financiranja. Že v letu 2018 je Evropska komisija pripravila akcijski načrt za financiranje trajnostne rasti z namenom, da kapitalske tokove usmeri v trajnostne naložbe, pri investicijah pa bo vse bolj pomembna vloga okoljskih faktorjev. Finančni inštrumenti za zelene projekte so podjetjem že na voljo tudi pri nas. Primož Krapež (Eko sklad) je podrobneje prikazal aktualne razpise sklada v podporo podjetjem, namenjene ukrepom za učinkovito rabo energije; pravne osebe spodbujajo tako z nepovratnimi spodbudami kot s krediti, možno pa je pridobiti oboje.  Predstavitve dobrih praks trajnostnih pristopov v industriji so pripravili predstavniki podjetij Plastika Skaza, Iskra in Helios TBLUS.

Dr. Branka Viltužnik (Plastika Skaza d.o.o.) se je osredotočila na trajnostno preobrazbov podjetju na podlagi koncepta 4P (People, Planet, Profit, Purpose). Poudarila je, da je  trajnostni razvoj neprekinjen proces, ki zahteva nenehno izboljševanje in doseganje vse višjih ciljev, pri čemer je ključno sodelovanje zaposlenih. Klemen Šešok (Iskra d.d.) je predstavil aktivnosti podjetja za znižanje ogljičnega odtisa, med katerimi je posebej izpostavil vgradnjo prvega hranilnika energije (baterije) v poslovno enoto v Kranju. Ob tem je poudaril, da pri pomenu trajnostnega ravnanja ne smemo pozabiti na pozitivne finančne učinke, ki jih prinaša podjetjem. Kakšni so trajnostni pristopi v industriji polimerov za premaze in barve, je prikazal dr. Martin Ocepek (Helios TBLUS, d.o.o.). Podjetje je član vseh treh SRIP-ov, na trajnostni pristop pa gledajo predvsem z vidika razvoja oziroma uporabe bolj trajnostnih materialov. Ob koncu so predstavili še svojo letošnjo inovacijo, papirni premaz za sublimacijski tisk, ki predstavlja ljudem in okolju prijazno rešitev.

Video posnetek drugega dne dogodka.

Tretji dan posveta je bil namenjen predstavitvam novih trendov na področju materialov in krožnega gospodarstva
Novo evropsko strategijo za kemikalije, ki se osredotoča na krožno gospodarstvo in trajnostni razvoj ter njeno povezovanje z akcijskim načrtom za krožno gospodarstvo,   je poglobljeno predstavil predstavnik Evropske komisije Luis Carretero Sánchez.

Jasmina Karba (MOP) je govorila o predlogu evropskega 8. okoljskega akcijskega programa do leta 2030, ki se močno navezuje na evropski zeleni dogovor. Prav zato je osredotočen na vzpostavljanje pogojev za doseganje ciljev zelenega dogovora, v povezavi z izvajanjem okoljske zakonodaje. Peter Čas (Steklarna Hrastnik d.o.o.) je pokazal, kako z uporabo vodika in zelenih tehnologij odgovarjajo na izzive trajnostnega razvoja, v skladu z njihovo vizijo, postati navdihujoče, najbolj trajnostno in najdonosnejše podjetje za proizvodnjo vrhunske steklene embalaže na svetu.

Inovativne tehnologije pri razgrajevanju tekstilnih in plastičnih odpadkov in pridobivanje sekundarnih surovin je predstavila dr. Aleksandra Lobnik (IOS – Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o.). Podobno kot plastika postajajo tudi tekstilni odpadki vse večji izziv, saj se tekstilnih odpadkov danes reciklira le nekaj odstotkov. Jure Fišer (Surovina d.o.o.) je v zaključnem predavanju govoril o vlogi zbiranja in predelave odpadkov v krožnem gospodarstvu, saj predstavlja ravnanje z odpadki njegov pomemben del. Dotaknil se je še skupnega projekta Poly Circular, kjer med drugimi sodeluje tudi IOS, in v okviru katerega razmišljajo tudi o t. i. digitalnem potnem listu za sledljivost odpadkov.

Video posnetek tretjega dne dogodka.

Tokratni skupni posvet treh SRIP-ov je pokazal, da je na področju krožnega in trajnostnega tako pred industrijo kot družbo veliko izzivov, da pa se znajo naša podjetja z njimi nadvse uspešno soočati ne le v evropskem, ampak tudi v svetovnem merilu. Kot je poudarila dr. Dragica Marinič, koordinatorka SRIP-a Krožno gospodarstvo, so s tem dogodkom tudi strateška razvojno-inovacijska partnerstva dokazala, da znajo sodelovati, kar je dobra podlaga za nove skupne projekte v prihodnje.

Energetska učinkovitost

Ikea začenja s prodajo zelene energije

Objavljeno

dne

Kdo bi si mislil, da bo v Ikei nekoč mogoče kupiti tudi električno energijo … Na Švedskem bo odslej možno prav to, vsa prodajana energija pa je proizvedena izključno s pomočjo obnovljivih virov.

Še ta mesec Ikea na Švedskem začenja s prodajo zelene energije gospodinjstvom, ki se bodo za to odločila. Gospodinjstva bodo lahko kupila energijo, proizvedeno s pomočjo solarnih in vetrnih farm, porabo pa bodo lahko spremljala preko posebne aplikacije.

Za energijo bo poskrbel Ikein partner Svea Solar, ki zanjo že proizvaja solarne panele, ta bo električno energijo odkupil od podjetja Nord Pool ter jo nato brez umetno napihnjene vrednosti prodal gospodinjstvom. Ta bodo kot pri običajnem ponudniku porabo plačevala mesečno po fiksni tarifi.

Še posebej se bo odkupovanje energije od Ikee splačalo njenim uporabnikom solarnih panelov, ki bodo lahko hkrati koristili svojo solarno energijo ter preko aplikacije spremljali svojo proizvodnjo in morebitne viške preusmerjali v Ikeino energetsko mrežo. Ob napovedi novosti so v vodstvu Ikee povedali še, da si želijo, da bi v prihodnje prodaja Ikeinih solarnih panelov postopoma prodrla na še več tržišč, kar pomeni, da si jih lahko že zelo kmalu obetamo tudi v naši bližini.

»Električno energijo iz obnovljivih virov želimo napraviti bolj dostopno in cenovno ugodno za vse.«

Kot povedo v Ikei»Električno energijo iz obnovljivih virov želimo napraviti bolj dostopno in cenovno ugodno za vse,«, pri čemer kot svetovno znano podjetje močno s takimi in drugačnimi ukrepi močno podpirajo boj proti podnebnim spremembam. V preteklih letih so korenito stopili na zeleno pot, za več kot polovico zmanjšali emisije toplogrednih plinov v vseh svojih kompleksih ter z nekaterimi ukrepi zmanjšali tudi količine odpadnega pohištva.

Nadaljuj z branjem

Energetska učinkovitost

Direktorji podpirajo evropski načrt za zmanjšanje emisij CO2 za 55% do leta 2030

Objavljeno

dne

Evropska komisija je včeraj prvič javno predstavila podnebno-energetski zakonodajni paket “Pripravljeni na 55” (Fit for 55), svoja priporočila, ki podpirajo postopna in ambiciozna prizadevanja Unije za doseganje podnebne nevtralnosti, pa je izdala tudi Evropska zveza izvršnih direktorjev. Po srečanju v Parizu so podali skupno izjavo, da boj proti podnebnim spremembam zahteva močno sodelovanje med javnim sektorjem in industrijo. Zveza pozdravlja ponovno oceno glavnih evropskih regulativnih instrumentov, zlasti sheme spodbud za industrije, ki uporabljajo visokoogljične tehnologije. Med njihovimi drugimi predlogi pa so tudi vzpostavitev jasnega sistema cen pri trgovanju z ogljikom, pospeševanje izvajanja ukrepov za dekarbonizacijo mestnega in primestnega prometa, vzdrževanje in gradnja stavb, energetskih sistemov ter pospeševanje razvoja večjih evropskih industrijskih sektorjev.

»Izjemno sem vesel, da sem lahko izmenjal mnenja s podjetji, ki razvijajo rešitve za izvajanje našega zelenega načrta, ki podpirajo razogljičenje gospodarstva, ki delujejo v smeri prehoda na zelene tehnologije in povečanja energetske učinkovitosti. Evropska komisija pripravlja svoj sveženj energetske in podnebne zakonodaje Pripravljeni na 55, v katerem bodo predpisani ukrepi za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za vsaj 55 odstotkov do leta 2030 in s katerimi bomo dosegli ogljično nevtralnost Evrope do leta 2050, zato bo potrebna mobilizacija industrije in celotnega gospodarstva, če želimo, da skupaj dosežemo naše podnebne cilje,« je dejal Clément Beaune, državni sekretar za evropske zadeve v francoski vladi.

Izvršni direktor koncerna Volkswagen dr. Herbert Diess pa je povedal: »Podnebne spremembe bodo v prihodnjih letih in desetletjih še naprej naš največji izziv. Evropska zveza izvršnih direktorjev zato v celoti podpira podnebne cilje Evropske komisije, saj ni druge alternative. Zdaj je čas, da se politične razprave osredotočijo na to, kako bomo to dosegli. Evropska zveza izvršnih direktorjev je skupaj z vodilnimi podjetji, ki jih zastopa, naredila korak brez primere – pozvala je k ustanovitvi jasnega cenika emisij ogljika, cenik, ki bo zajemal vse vrste emisij tega plina v vseh panogah in v vseh državah.«

Evropska zveza izvršnih direktorjev je kot najpomembnejši osrednji instrument prehoda na ogljično nevtralno gospodarstvo Evropski uniji predlagala oblikovanje jasne formule določanja cen za trgovanje z emisijami ogljika. To je ključnega pomena za doseganje podnebnih ciljev. Upravni odbor je pozval tudi k nadaljnjemu izboljšanju evropskega sistema trgovanja z ogljikom (za elektroenergetsko in drugo težko industrijo) in k uporabi posebnega sistema (cap-and trade) za določanje trgovanja z emisijami, prilagojenega vsakemu posameznemu industrijskemu sektorju. Ta sistem bi se najprej uporabil za mestni in medkrajevni promet ter gradbeni sektor. Po letu 2030 bi se sistem, ki bi sprva razvijal sektorske mejne vrednosti emisij ogljikovega dioksida, združil v en sam sistem. Drugi predlog se nanaša na evropski sistem določanja cen za emisije ogljikovega dioksida, ki vključuje ukrepe za doseganje tako socialnega ravnovesja kot zmanjšanja emisij.

Največji izzivi bodo razogljičenje mestnega in medkrajevnega prometa ter gradbeništva

Medkrajevni in mestni promet, električni osebni avtomobili ter druga lahka in težka vozila so se izkazali kot najučinkovitejši sektorji z vidika uporabe tehnologij z manjšo porabo energije in zmanjšanja emisij. Da bi spodbudili razvoj celotnega ekosistema okoli električne mobilnosti, so člani Evropske zveze izvršnih direktorjev začeli vrsto medsektorskih projektov, katerih namen je izboljšati proizvodnjo baterij in zgraditi infrastrukturo za polnjenje vozil po Evropi.

Podprli so tudi ambicijo Evropske komisije, izraženo v programu Val obnove stavb (cilj: letno obnoviti vsaj tri odstotke), ki bi pospešil preobrazbo stavbnega fonda. Stavbe bi morale izpolnjevati višje standarde energetske učinkovitosti z uporabo obnovljivih virov energije in z uporabo trajnostnih materialov. Pozvali so tudi k hitrejši zamenjavi ogrevalnih sistemov na fosilna goriva.

Evropski podnebni cilji zahtevajo hitro gradnjo elektrarn na obnovljive vire in neposredno elektrifikacijo mestnega in medkrajevnega prometa ter ogrevalnih in hladilnih sistemov. Evropska zveza izvršnih direktorjev dela na projektu integriranih energetskih sistemov v posameznih omrežjih, da bi ustvarila sistem, ki je v veliki meri odvisen od obnovljivih in energetsko učinkovitih rešitev.

Zveza izvršnih direktorjev za obnovo, reformo in krepitev odpornosti evropskega gospodarstva je bila ustanovljena leta 2020 kot odgovor na krizo, ki sta jo povzročila pandemija Covid-19 in evropski Zeleni načrt. Skupni cilj upravnega odbora je, da Evropska unija postane vodilna svetovna regija na področju varstva podnebja in spodbuja naložbe, inovacije, razvoj novih tehnologij in ustvarjanje novih, trajnostnih delovnih mest. Člani upravnega odbora se vidijo kot “združenje, ki je pripravljeno na akcijo”, ki skupaj sodeluje pri medsektorskih, vseevropskih projektih različnih meril: vseevropsko omrežje električnih polnilnikov za velike tovornjake, integracija distribucijskih sistemov električne energije v EU (v nekaterih omrežjih), digitalno spremljanje emisij ogljikovega dioksida, oblikovanje zdravih in trajnostnih zgradb za bivanje in delo, obstajajo pa tudi projekti, kot so e-avtobusi v Evropi, vrednostna veriga zelenega vodika in pospeševanje proizvodnje boljših baterij. V pripravi je več projektov, eden izmed njih pa je razvoj jekla z manjšim odstotkom ogljika. Evropska zveza izvršnih direktorjev bo prve rezultate svojih pobud in razpravo z visokimi uradniki EU izvedla na novem vrhu jeseni letos.

Evropsko zvezo izvršnih direktorjev sestavlja dvanajst vodilnih ljudi iz podjetij na področju energetike, tehnologije in prometa. To so: Björn Rosengren (ABB), Thierry Vanlancker (AkzoNobel), Francesco Starace (ENEL), Leonhard Birnbaum (E.ON), Börje Ekholm (Ericsson), Henrik Henriksson (H2GreenSteel), Ignacio Galán (Iberdrola), Frans van Houten (Philips), Christian Klein (SAP), Christian Levin (Scania), Jean-Pascale Tricoire (Schneider Electric) in Herbert Diess (Volkswagen). McKinsey & Company je zunanji svetovalec, ki skupini zagotavlja analitične podatke in izvaja raziskave.

Nadaljuj z branjem

Energetska učinkovitost

Kakšna je kakovost zraka, ki ga dihamo v mestu?

Objavljeno

dne

Naši južni sosedi v Zagrebu to lahko preverijo, saj je pred kratkim z delovanjem začela posebna aplikacija »Otvoreni zrak«, ki jasno podaja poročila o kakovosti zraka.

Zagrebčani so nedavno dobili novo aplikacijo, ki s pomočjo kar 23 merilnih postaj, nameščenih po mestu, spremlja kakovost zraka, meri vrednosti nečistoč ter prebivalce informira o tem, kako zdrav je zrak, ki ga vsakodnevno dihajo. Aplikacija se imenuje Otvoreni zrak, oblikovala pa jo je ekipa politične platforme Možemo! Medtem ko je aplikacija novost, se podobnega merjenja kvalitete zraka poslužujejo še v Rijeki in v Splitu.

»Vzpostavili smo lastno mrežo 10 merilnih postaj, podatke z naših merilnih postaj pa smo poenotili z podatki največje mreže merilnih postaj v Zagrebu zato, da bi meščani dobili kar najbolj popolne informacije o kakovosti zraka, ki ga dihajo.«

V ekipi Možemo! so ob brezplačnem zagonu aplikacije povedali: »V preteklih 20 letih mestna oblast ni bila sposobna zagotoviti lahko dostopnih informacij o kvaliteti zraka Zagreba. S predstavitvijo spletne aplikacije želimo praktično in simbolno pokazati, kako lahko stvari izgledajo, če prevzamemo upravljanje mesta. Vzpostavili smo lastno mrežo 10 merilnih postaj, podatke z naših merilnih postaj pa smo poenotili z podatki največje mreže merilnih postaj v Zagrebu zato, da bi meščani dobili kar najbolj popolne informacije o kakovosti zraka, ki ga dihajo.«

Merilne postaje kar na balkonih

Pojasnili so še, da v Zagrebu sicer obstajajo štirje različni načini merjenja kvalitete zraka, a podatki so bili do sedaj javnosti povsem nedostopni, aplikacija Otvoreni zrak pa meščanom prinaša prav to nujno potrebno informiranost. Življenje v mestih je lahko namreč po številnih statističnih podatkih, predvsem teh, ki nakazujejo na zlovešče povezave med izpušnimi plini ter pljučnimi boleznimi, tvegano, mestne oblasti pa si morajo tako s transparentnostjo podatkov o kvaliteti kot ustreznih ukrepih prizadevati, da kakovost zraka vselej izboljšujejo ter meščanom zagotavljajo zdravo in dolgo življenje.

Podatke o kakovosti zraka na Hrvaškem lahko najdete tudi na naslednji povezavi.

Spletna aplikacija je odprtokodna, kar pomeni, da je brezplačno dostopna širši javnosti, merilne postaje, ki so jih starim dodali v platformi Možemo! pa so nameščene na različnih točkah (oziroma balkonih ekipe Možemo!) v Zagrebu ter so živo zelene in ne presegajo velikosti kavne skodelice.

Nadaljuj z branjem
DOGODKI1 dan nazaj

JUB med prejemniki priznanj najboljšim inovatorjem v osrednjeslovenski regiji

V organizaciji GZS Zbornice osrednjeslovenske regije je nedavno v Ljubljani potekala podelitev priznanj za najboljše inovacije v osrednjeslovenski regiji v...

Materiali2 dneva nazaj

VSE UMETNE SNOVI MED SEBOJ NISO ENAKE

Prijaznost do okolja, trajnost in ohranjanje virov tvorijo kakovost izdelkov Geberit. To načelo velja tudi za uporabo umetnih snovi. Podjetje...

DOGODKI1 teden nazaj

200. rojstni dan Narodnega in Prirodoslovnega muzeja Slovenije

Narodni in Prirodoslovni muzej Slovenije bosta praznovala 200.rojstni dan, zato k praznovanju z dnevom odprtih vrat vabita v “muzejsko zaodrje”....

Slovenija1 teden nazaj

Mednarodni dan bele palice: ogromno javnih objektov pri nas ni prilagojenih slepim in slabovidnim

Mednarodni dan bele palice, simbola neodvisnega življenja slepih in slabovidnih, poteka tako kot svetovni dan vida v znamenju pozivov k...

Interier1 teden nazaj

Prenova salona IZI Mobili v Mengšu

Prenova je zajemala zunanjost in notranjost salona ter zamenjavo razstavljenih kosov pohištva (eksponatov). V prenovljenem salonu si lahko od blizu ogledate...

Arhitektura1 teden nazaj

Stanko Kristl in Mihael Dešman prejela platinasti svinčnik, patinasti pa stavba GZS-ja

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) nagrado platinasti svinčnik namenja Stanku Kristlu in Mihaelu Dešmanu. Prvič bodo podelili patinasti...

DOGODKI1 mesec nazaj

POZIV K VARČEVANJU Z VODO V GOSPODINJSTVIH

V Slovenskem društvu za zaščito voda bodo to jesen v akciji ozaveščanja slovenska gospodinjstva opozarjali na VARČEVANJE Z VODO. Pri...

Industrija1 mesec nazaj

»Ozelenjeni« tovornjaki v prihodnje?

Tovornjaki, ki nam glavobole na cestah povzročajo predvsem v dopustniških dneh, so odgovorni za 25 % vseh emisij toplogrednih plinov....

DOGODKI1 mesec nazaj

GBC Slovenija – 6. konferenca trajnostne gradnje

30. september 2021,  konferenca v hibridni izvedbi (v živo in prek spleta) Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija bo...

Arhitektura1 mesec nazaj

12. FESTIVAL ODPRTE HIŠE SLOVENIJE

Do otvoritve največjega 12. arhitekturnega festivala OHS 2021 nas loči le še en dan in bo potekal od 17. do...

POPULARNO