Connect with us

Gradbeništvo

Kakovostno bivanje v večstanovanjskih zgradbah

Objavljeno

dne

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija je sredi minulega  decembra v sodelovanju z Zbornico za poslovanje z nepremičninami (ZPN) organiziralo še zadnje  strokovno srečanje, tokrat na temo kakovostnega bivanja v večstanovanjskih zgradbah. Spletnega seminarja se je udeležilo 110 arhitektov, projektantov in upravnikov večstanovanjskih stavb, uvodoma pa jih je kot častni gost nagovoril Robert Rožac, državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor. Izvedbo projekta izobraževanja sta sofinancirala Eko sklad in MOP s sredstvi Sklada za podnebne spremembe, podprla pa so ga tudi podjetja JUB, Knauf Insulation, Bureau Veritas, Greening, Xella porobeton in Lunos.

Predsednik UO združenja dr. Iztok Kamenski je v svojem nagovoru najprej pozdravil vse udeležence ter izpostavil aktivnosti GBC Slovenija v minulem letu: ”Slovensko združenje za trajnostno gradnjo je v letu 2020 organiziralo vrsto odmevnih dogodkov, ki so bili izjemno dobro obiskani, hkrati pa smo  začeli sodelovati tudi na mednarodnih srečanjih, kjer širimo glas o dobri strokovni praksi v Sloveniji.” Za podporo pri izvedbi spletnega seminarja se je zahvalil vsem sodelujočim podjetjem, ki spodbujajo trajnostni pristop h gradnji objektov, ter predavateljem s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (FGG) ter Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem (UP FAMNIT), ki so na srečanju sodelovali s svojimi predstavitvami.

Dr. Iztok Kamenski, predsednik UO združenja

Državni sekretar Robert Rožac iz MOP je poudaril, da je tema o kakovostnem bivanju v večstanovanjskih stavbah v trenutnih razmerah pandemije še posebej aktualna, saj večina ljudi zaradi varovanja zdravja večino svojega časa preživi doma. V stanovanjih tako opravljamo delo in učenje na daljavo, zato je ena od prednostnih nalog dvig kakovosti bivanja v stanovanjskih, še posebej pa v večstanovanjskih stavbah. Tema sovpada tudi s prizadevanji in cilji ministrstva, da pripravi nove zakone s področja urejanja prostora in graditve stanovanj. Tako so v zaključni fazi priprave stanovanjski, gradbeni in zakon o urejanju prostora. Pred kratkim so na MOP spremenili tudi novelo uredbe o posegih v prostor, hkrati pa prenavljajo še strateški prostorski dokument – strategijo prostorskega razvoja Slovenije do leta 2050. S temi dokumenti uvajajo tudi mednarodne trajnostne politike, ki so eden od pomembnih ciljev za vse akterje, ki delujejo v gradbenem sektorju. Stavbe namreč spadajo med večje porabnike naravnih virov, zato so trajnostni pristopi pomembni tako pri načrtovanju novih kot tudi pri prenovi obstoječih stanovanjskih stavb, saj lahko prispevajo k bolj smotrni rabi energije in že izrabljenega prostora. Izziv pri tem je združitev trajnostnih vidikov gradnje, upoštevanje predpisov, uporaba novih materialov in načinov gradnje, da bi ob najmanjši porabi energije pri gradnji ter pozneje še pri vzdrževanju in uporabi objekta uporabnikom zagotovili kakovostno bivanje. Rožac je še opozoril, da se v zadnjem času pri nas gradi nekaj izjemno kakovostnih objektov, žal pa je še vedno veliko takih, kjer je faktor pozidanosti izredno velik: ”Okoli stavb praktično ni nobenih zelenih površin, objekti imajo premajhne balkone ali terase, te pa velikokrat mejijo neposredno na ulico ali na cesto. Premajhni so tudi razmiki med stavbami, objekte, ki so v celoti zgrajeni iz armiranega betona, pa se oglašuje kot nadstandard. Taki  gradbeno-inženirski objekti žal ne upoštevajo celovito vseh spoznanj stroke, da bi lahko postali prijeten dom za uporabnike.”

Da je pri današnji gradnji stavb v prvi vrsti potrebno zagotoviti zdrave notranje razmere in poskrbeti za celovito udobje uporabnikov, je izpostavila tudi doc. dr. Mateja Dovjak iz Katedre za stavbe in konstrukcijske elemente na FGG Univerze v Ljubljani. Pri gradnji stavb, ki poteka izključno v smeri doseganja čim nižje rabe energije ter ne upošteva kazalcev kakovosti notranjega okolja, se bivanjska klima odraža v neudobnih in nezdravih razmerah.Predstavila je problematiko prekomerne vlažnosti stavb, vgradnje zdravju škodljivih gradbenih proizvodov, bolezni, ki so povezane s stavbami in sindrom bolnih stavb, opozorila pa še na pomen izvedbe celovitih ukrepov v smeri zmanjševanja hrupa kot dejavnika tveganja za zdravje. V nadaljevanju se je osredotočila na možen vpliv socio-ekonomskega statusa na kakovostno notranje okolje ter kot pomemben kazalnik izpostavila energetsko revščino.

Prenova športne dvorane, ki jo je načela plesen

Družba JUB je na seminarju sodelovala z dvema temama – pravilno izvedbo okenskih polic pri sanacijah večstanovanjskih objektov ter učinkovito sanacijo plesni, ki se običajno pojavlja na mestih toplotnih mostov in v prostorih, kjer ni zadostnega prezračevanja. Ustrezno izmenjavo zraka brez toplotnih izgub v bivalnih prostorih s svojimi prezračevalnimi sistemi ponuja podjetje Lunos, ki jih vgrajuje tudi v starejše objekte z več stanovanjskimi enotami, kjer centralnih prezračevalnih sistemov ni mogoče uporabiti. Xellaporobeton je predstavila notranjo izolacijo Multipor, s katero je v prostorihmogočeuspešno uravnavati mikroklimo ter izboljšati toplotno udobje. Družba Knauf Insulation je prispevala predavanje na temo kakovosti bivanja v večstanovanjskih stavbah v povezavi z vgrajenimi mineralnimi toplotnimi izolacijami, družba Bureau Veritas pa na temo toplotnega ugodja bivanja in njegovih vplivih na počutje uporabnikov. Podjetje Greening je prispevalo predavanje o trajnosti betona, ki se mu z dodatkom za kristalizacijo občutno podaljša življenjska doba, ter njegovo uporabo pri hidroizolacijah. Predavatelja iz UP FAMNIT ter raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE sta udeležencem podrobno predstavila obnovljive trajnostne gradbene materiale na bazi lesa ter kot primer dobre prakse tudi trenutno največjo leseno stavbo v Sloveniji, ki so jo kot edinstveni objekt za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja sprojektirali njihovi raziskovalci.


Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, je zatem predstavil še nepovratne finančne spodbude, ki jih namenja za večstanovanjske stavbe. Maja Vrezovnik je udeležencem podrobno predstavila javni poziv za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe 67SUB-OBPO19, s katerim želijo spodbuditi etažne lastnike, da se odločijo za prenovo starejših stavb, in sicer za toplotno izolacijo fasade, strehe, tal, optimizacijo sistema ogrevanja, prezračevanja in podobno. Izpostavila je vse aktualne novosti in pogoje, ki veljajo za večstanovanjske stavbe, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 7. 2010, postopke in roke oddaje vlog za dodelitev spodbude, ter navedla, katere priloge in dokazila morajo upravičenci predati pred in po izvedbi ukrepov za posamezno naložbo.

Dr. Kamenski je vsem udeležencem ob zaključku zaželel še uspešno poslovno leto 2021 in jih povabil na prihajajoča srečanja, seminarje in konference, ki jih bo na temo trajnostne gradnje za različne deležnike organiziralo združenje GBC Slovenija. 

Kratki povzetki vsebin predavanj so na voljo na www.gbc-slovenia.si

Fotografije: arhiv GBC

Gradbeništvo

BREZPLAČNI WEBINAR: energijsko učinkovito temeljenje stavb na potresno aktivnih območjih

Objavljeno

dne


Nedavne potresne aktivnosti na Hrvaškem so nas opomnile, da tudi Slovenija leži na potresno izpostavljenem območju, s čimer so se ponovno odprla vprašanja o varnih načinih gradnje. S premišljeno sistemsko izvedbo SEISMIC in uporabo toplotno izolacijskih materialov deklarirane tlačne trdnosti je mogoče novogradnje trajno zaščititi tudi pred potresnimi sunki.

Tokrat se nam bodo kot gostje pridružili predstavniki podjetja Marles d.d.. Podjetje sodi med vodilne proizvajalce montažnih objektov pri nas. Z gosti se bomo pogovarjali o najpogostejših načinih temeljenja montažnih objektov in ključnih prednostih tovrstne gradnje, predstavili pa vam bomo tudi najnovejši projekt pametne hiše Dom24h.

Kaj vse boste izvedeli na webinarju?

  • Na kakšnih temeljih postaviti energijsko učinkovit objekt, da ga zaščitite tudi pred potresom.
  • Zakaj se vam splača investirati v toplotno izolacijo temeljev.
  • Kaj je sistemska rešitev SEISMIC in kako je sestavljena.
  • Kako v praksi izvesti temeljno blazino SEISMIC.
  • Načini temeljenja montažnih objektov.
  • Ključne prednosti montažne gradnje.

Prijave na: https://energijskiscit.si/energijsko-ucinkovito-temeljenje-stavb-na-potresno-aktivnih-obmocjih/?ref=489

Nadaljuj z branjem

Gradbeništvo

GBC Slovenija vabi na “online” dogodek: Kakovost bivalnih prostorov

Objavljeno

dne

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija vabi, da se jim 16.2. in 25.2. pridružite na dogodku preko “zooma”.  Tokrat bo poudarek na “Kakovosti notranjih oz bivalnih prostorov”, saj se poleg že tako dolgotrajnega bivanja v notranjih prostorih v teh dneh, tako zaradi vremena kot epidemije  v njih zadržujemo še večji del časa. 

Kreditne točke za udeležbo na izobraževanju: 
Za člane IZS: 2 kreditni točki skladno s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju. 
Za člane ZAPS: 1 kreditna točka. 

Prijavnica na dogodek je na voljo na spletni strani https://gbc-slovenia.si/dogodki-in-izobrazevanja/ 

Nadaljuj z branjem

Arhitektura

Strasbourg se ponaša s stolpom »pozitivne« energije

Objavljeno

dne

TED, novi strasbourški stolp je prva stavba na svetu, ki proizvede več energije, kot je porabi. Bi lahko podobno tehnologijo uporabili tudi na naših razglednih stolpih ali celo na novozgrajenih stolpnicah?

Sodobna arhitektura in energetske inovacije gredo z roko v roki, najboljši primer tega pa je stolp TED oziroma La Tour Elithis Danube v Strasbourgu, ki na skoraj 60 metrih višine skriva kar 60 stanovanjskih enot. Ob tem se na njegovi strehi nahajajo inovativne fotocelice, ki omogočajo, da stolp predstavlja prvo zgradbo pozitivne energije na svetu.

Pozitivne energije? Ne gre za nič nadnaravnega, poimenovanje označuje le izjemno napredno tehnologijo fotonaponskih celic na strehi ter po celotni fasadi, ki omogoča, da stolp proizvede več električne energije, kot je porabi. Energija, ki jo stolp ustvarja, je razdeljena med posamezne stanovanjske enote, medtem ko je višek poslan v mestno mrežo, kjer dopolnjuje klasično električno omrežje.

Sanjsko življenje v eko soseski
Arhitekturno in energetsko mojstrovino je zasnovalo podjetje XTU Architects, z uspešno delujočim stolpom TED pa je postavilo temelj gradnje prihodnosti. TED, ki je zgrajen na območju nekdanje rečne luke, je dostopen s kolesom ter je od mestnega središča oddaljen le kakih 10 minut. Okrog stolpa pa že nastaja posebna eko četrt, imenovana l’Éco-quartier Danube. Ne le ekološkost in energetska samozadostnost, prebivalci stolpa imajo zaradi svoje višine razgled, ki bi si ga želel vsak – na eni strani lahko gledajo na prostrane schwarzwaldske gozdove, na drugi na ogromen planinski masiv Vogezi ter na tretjem na veličastno strasbourško katedralo.

Ne le ekološkost in energetska samozadostnost, prebivalci stolpa imajo zaradi svoje višine razgled, ki bi si ga želel vsak – na eni strani lahko gledajo na prostrane schwarzwaldske gozdove, na drugi na ogromen planinski masiv Vogezi ter na tretjem na veličastno strasbourško katedralo.

Stanovati v TED-u je res nekaj posebnega, saj vam za energijo res ni treba skrbeti – stolp proizvede okrog 177 000 kWh električne energije, zanjo pa so odgovorne fotonaponske celice na strehi ter pročelju stavbe, ki skupaj obsegajo kar 443 kvadratnih metrov strešnih ter 790 kvadratnih metrov vertikalnih panelov.

Foto: xtu architects
Foto: xtu architectsPresežek energije je pri TED-u pravilo, v posameznih stanovanjih pa so vgrajeni tudi posebni zasloni, na katerih je mogoče spremljati stanovanjsko porabo energije – prav posebej varčni stanovalci so tako nagrajeni z bonusom, ki še zmanjša njihov račun za elektriko.

Nadaljuj z branjem
Gradbeništvo2 tedna nazaj

BREZPLAČNI WEBINAR: energijsko učinkovito temeljenje stavb na potresno aktivnih območjih

Nedavne potresne aktivnosti na Hrvaškem so nas opomnile, da tudi Slovenija leži na potresno izpostavljenem območju, s čimer so se...

Arhitektura2 tedna nazaj

In memoriam: Milan Mihelič, arhitekt in urbanist

V 96. letu se je pred dnevi poslovil arhitekt in urbanist, akademik Milan Mihelič. Bil je dinamičen organizator in vsestranski...

Gradbeništvo3 tedni nazaj

GBC Slovenija vabi na “online” dogodek: Kakovost bivalnih prostorov

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija vabi, da se jim 16.2. in 25.2. pridružite na dogodku preko “zooma”.  Tokrat...

Energetska učinkovitost3 tedni nazaj

VELUX in Schneider Electric sklenila sodelovanje pri prizadevanju za obnovljive vire energije

Skupina VELUX in Schneider Electric, vodilno podjetje pri globalni digitalni transformaciji upravljanja in avtomatizacije energije, bosta skupaj uresničevala sporazum o...

Energetska učinkovitost1 mesec nazaj

Je prišel čas prozorne solarne celice?

Solarni paneli so v zadnjem desetletju postali že skoraj obvezna oprema, južnokorejski znanstveniki pa so z nedavnim odkritjem poskrbeli, da...

Gradbeništvo1 mesec nazaj

Kakovostno bivanje v večstanovanjskih zgradbah

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija je sredi minulega  decembra v sodelovanju z Zbornico za poslovanje z nepremičninami (ZPN)...

Energetska učinkovitost2 meseca nazaj

Zakaj cena ni edino merilo pri izbiri ogrevalnega sistema?

Ogrevalni sistem mora biti prilagojen načinu življenja posameznika. Odločiti se je treba za stopnjo udobja, ki jo želimo in ki naj nam...

Energetska učinkovitost2 meseca nazaj

V Parizu se listje z ulic spreminja v kompost

Medtem ko pri nas poteka debata, ali je bilo suho listje pobrano dovolj hitro, ali ne, ga v Parizu že...

Energetska učinkovitost2 meseca nazaj

Dunaj z vavčerji za hišna popravila in naprave

Ni vse za na odpad, so odločeni na Dunaju, kjer svojim meščanom podarjajo posebne bone za popravila ter tako skrbijo...

Arhitektura2 meseca nazaj

Življenje v zaprtih prostorih: slabe novice za zdravje počutje in produktivnost

V zadnjih dvesto letih je odstotek ljudi, ki delajo na prostem, padel z 90 na 20 odstotkov. Postali smo bitja,...

POPULARNO