Connect with us

Arhitektura

Potniku se ponuja pogled na alpski pejsaž in srečanje s kulturno identiteto dežele

Objavljeno

dne

Arhitekturna rešitev razširjenega potniškega terminala na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana nudi potnikom izkušnjo prostora, ki nosi sporočilo okolja v katerega vstopajo – Ustvarjena zgodba novih vrat v slovenski prostor in alpski pejsaž

Z razširjenim in nadgrajenim novim letališkim terminalom potnika pospremi vstop  v zeleno alpsko okolje države in umetniške intervencije domačih ustvarjalcev. Arhitekti slovenskega arhitekturnega biroja Plan B, ki so zasnovali prenovo in nadgradnjo potniškega terminala Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, so pri svoji idejni zasnovi izhajali iz paradigme, da je za potnike letališče prvi in zadnji stik z državo, v katero prihajajo ali iz nje odhajajo.

»Z izjemno ekonomičnim idejnim konceptom razširitve in nadgradnje letališkega potniškega terminala na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana smo z ekipo želeli doseči dovršeno umestitev v kontekstu prostora, v katerega potnik vstopa v okoliški pogled v zeleno naravo države, gozdove, travnike, Alp, istočasno z umetniškimi intervencijami v prostoru, ki potnika objamejo v domu umetnosti in kulturne identitete naše dežele, izražena skozi razna umetniška dela in slovenske izdelke in ga spremljajo skozi terminal,« pojasnjuje Uroš Razpet, u.d.i.a., iz arhitekturnega biroja Plan B arhitekti.

Z nadgradnjo  potniškega terminala so njegovi idejni ustvarjalci in načrtovalci sledili ne le povečanju zmogljivosti in tehnološki posodobitvi letališča, temveč izjemno ekonomičnemu idejnemu konceptu, ki ga je zahteval omejen proračun investitorja Fraport Slovenija. Tako so ga uspeli dovršeno umestiti v kontekstu prostora v katerega potnik vstopa z okoliškimi pogledi v zeleno  neokrnjeno naravo države, gozdove in travnike, gore in  hkrati z umetniškimi intervencijami v terminal.  

»Za potnike je letališče prvi in zadnji stik z državo, v katero prihajajo ali iz nje oddajajo. Zato je letališče prostor, kjer se potniki prvič, zadnjič srečajo z identiteto, kulturo dežele. Tako smo ob zasnovi novega potniškega terminala, ki nam je bila zaupana, želeli dodati tudi razmislek o nacionalni identiteti, čeprav zahteva za to v projektni nalogi ni bila posebej navedena,« še izpostavlja Razpet.

Ustvarjalci so k sodelovanju pri ustvarjanju nove podobe letališča kot nekakšno kustosinjo povabili Aleksandro Vajd. Skupaj z Lauro Amann sta del predlogov z intervencijami že umestili v novem potniškem terminalu, ki ostaja odprta platforma za bodoče umetniške kreacije.

Ena teh intervencij je v glavni dvovišinski avli, ki z otokom iz teraca dobi osrednjo točko srečevanja. V sanitarijah je iz keramike poustvarjen motiv nageljna s starih slovenskih vezenin. V poslovnem salonu je oprema kot razstava slovenskega oblikovanja z s postavitvijo stolov oblikovalca Nika Kralja in z novo zasnovanim foteljem in taborejem posebej za nov potniški terminal s strani arhitekturnega biroja, Plan B arhitekti.

Novo podobo terminala so strnili v industrijski videz kombiniran z betonom, kovino in lesenimi notranjimi oblogami, tako tudi arhitekturni elementi in posamezni izbrani materiali odražajo slovenski prostor.

Prostor letališča je tako razumljen kot dogodkovni prostor, skozi katerega se potniki gibajo in ob tem srečujejo slovensko kulturo, slovensko umetnost, slovensko oblikovanje, oviti v poglede na naravno okolje, ki ga dovoljujejo razgledno odprte arhitekturne površine terminala. Snovan je kot demokratičen prostor, skozi katerega lahko potuje vsakdo in tako predstavlja novo platformo manifestacije slovenske kulture.

Ker hkrati lokacija letališča na Brniku predstavlja edinstveno izkušnjo s prihodom v zeleno gozdnato območje izven mesta ob samem vznožju Alp, so lokacijo uspeli ujeti tudi kot sliko, ki nas pozdravi ob odhodu in sprejme ob prihodu. V navezavi na zeleno okolje so zgodbo nadaljevali tudi v zunanjosti, in sicer s potezo novega trga oziroma peš cone, ki povezuje prometne, parkirne površine in medprostor starega in novega terminala ter predstavljal reminiscenco gozdu, ki obkroža samo letališče. Tako naj bi potniku v spominu ostal pogled na alpski pejsaž, v katerega je postavljen terminal.

Arhitektura

Prostorsko planiranje slovenske Istre

Objavljeno

dne

Prostorsko načrtovanje slovenske Istre je eno najbolj kompleksnih in ranljivih področij, od katerega je odvisen nadaljnji urbani razvoj več kot 120 naselij in naših štirih obmorskih središč.

Istrske občine na občinski prostorski načrt, krovni dokument o urejanju prostora, čakajo že več desetletij. V veljavi so še vedno zastareli akti iz 80. let prejšnjega stoletja. Ali bo občinam uspelo premostiti dolgoletno odsotnost celostnega urbanizma in togost birokratskega ustroja? Za zdaj je to uspelo le Ankaranu.

Piran potrebuje nov pristop do prostora, ki bo tudi temelj za socialne spremembe v pozitivno smer. Foto: Nataša Mihelič

Ranljivost javnih površin
Javne površine so v sodobni družbi ene najbolj ogroženih vsebin, in sicer zaradi tega, ker si javni prostor, torej skupen prostor vseh ljudi, pogosto prisvojijo posamezniki. Pa vendar so javni prostori tisti, ki so prav z nereguliranostjo, s spontanostjo, z nenačrtovanimi srečanji in dogajanjem glavni generatorji življenja, tudi rasti urbanih kultur. Zato so enakopravne dostopnosti do javnih prostorov izrednega pomena. Vsaka arhitektura, ki se uveljavi v prostoru, ni narejena za jutri, temveč bo obstajala petdeset ali sto let in prav zato mora biti odnos med njo in uporabniki zelo jasen.

Ankaranu priznanje zlati svinčnik
Do zdaj je občinski prostorski načrt uspelo sprejeti le občini Ankaran in zanj je prejela nagrado zlati svinčnik Zbornice za arhitekturo in prostor. “Prostorski načrtovalec mora doseči neke sinergije vsebin, predvsem pa je treba pri vsebinah, odločitvah v prostoru doseči širok družbeni konsenz. To so skupne odločitve, to so akti lokalnih skupnosti. V primeru občine Ankaran moram reči, da gre za neki unikum tako iz zavesti občine o tem, kako pomembno je v teh predhodnih fazah že pred samim začetkom izdelave akta postaviti neko vizijo, neki koncept razvoja. In občina Ankaran je dosegla ta družbeni konsenz že prej,” poudarja prostorska načrtovalka Maja Šinigoj iz podjetja LOCUS.

Občinski prostorski načrt občine Ankaran je prejemnik nagrade zlati svinčnik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije. Foto: zajem zaslona/Nataša Mihelič

Koper hrepeni po senci in zelenih površinah
Mestna občina Koper je bila v zadnjem desetletju podvržena izrazitemu investitorskemu urbanizmu, ki je omogočil gradnjo celo v nekdanjem zavarovanem zelenem pasu. Za Koper pravijo, da je mesto brez sence. Mesto je prepleteno s 43 turbokrožišči s slabo povezavo z morsko krajino. Pa vendar se le kažejo premiki na bolje. Novi muzejski trg, ozelenjeni pas med Semedelo in Žusterno z novo plažo in novi mestni park so zadnje pridobitve, ki bistveno prispevajo h kakovosti bivanja.

Menim pa, da bi bilo dobro v prihodnje na podlagi podrobnejših načrtov in preveritev konkretno preveriti določene ulice, narediti določene povezave, verjetno tudi v sodelovanju s tamkajšnjimi prebivalci, kaj bi se dalo dejansko narediti, da bi dosegli recimo večje senčenje, kar je eden od ciljev občine,” meni prostorska načrtovalka Karla Jankovič iz Ljubljanskega urbanističnega zavoda.

Vključevanje prebivalcev v odločitve o urejanju javnega prostora je ključno za uspešen prostorski dialog. Foto: Nataša Mihelič

Izola – ali bo referendum rešil prostorske težave?
Izolani so včeraj stopili na referendum. Del lokalne skupnosti je s trenutnimi predlaganimi prostorskimi rešitvami nezadovoljen. Menijo, da v sprejemanje podrobnih prostorskih načrtov niso bili dovolj vključeni in da bo novi OPN predvidel preveč stanovanjskih gradenj. Vodja Urada za okolje in prostor občine Izola Marko Starman meni: “Prvi OPN ne sme in tudi ne more biti presenečenje, prvi OPN je posodobitev obstoječega z uskladitvami za celotno območje. Je pa res, da tako resno področje, kot je urejanje prostora, ne more biti konsenzualno v nobenem primeru.”

Degradirana in opuščena nekdanja tovarniška območja nosijo neizkoriščen potencial revitalizacije. Foto: Nataša Mihelič

Pritiski na prostor v Piranu največji
Problematike, s katerimi se občine srečujejo, tudi piranska, so enovite. Ena takšnih je gentrifikacija obale. Cene zemljišč in nepremičnin so lokalnemu prebivalstvu nedosegljive. Občina imajo pa izredno okrnjene mehanizme, poudarjajo, da pogrešajo strategijo države, ki bi omogočala reševanje celovitih družbenih problemov. Staranje prebivalstva, zastarel stanovanjski fond, umikanje vsebin in mladih družin iz mestnega jedra, oddajanje stanovanj turistom, pomanjkanje inšpekcije, kapitalski apetiti in kulturna dediščina, s katero se pogosto ne ve, kam z njo, vse to je tudi Piran.

Glede na dokaj močno urbanizacijo slovenskega Primorja in kratko obalno linijo je nujno potrebno območje urejati sonaravno in ga čim bolj nameniti javnemu dobremu. Foto: Nataša Mihelič
Nadaljuj z branjem

Arhitektura

Koper Central Park – eden od zmagovalcev arhitekturne nagrade v okviru Svetovnega arhitekturnega festivala 2021

Objavljeno

dne

Park ob Semedelski promenadi (Koper Central Park) je eden od zmagovalcev arhitekturne nagrade, ki so jih podelili v okviru World Architecture Festival Awards 2021 (Svetovnega arhitekturnega festivala 2021).

Za prestižni naziv se je potegoval v kategoriji Landscape – Nature Context (Pokrajina – Kontekst narave) skupaj s projekti z vsega sveta, so sporočili iz biroja Enota arhitekti.

World Architecture Festival (WAF) je eden najprestižnejših dogodkov, posvečenih arhitekturi. Vsako leto se na festivalu zberejo oblikovalci z vsega sveta in na tridnevnem dogodku predstavljajo svoje projekte in arhitekturne prakse.

Foto: Miran Kambič

Tema letošnjega festivala je bila Ponastavitev mesta: ozelenitev, zdravje in urbanizem. V sklopu festivala poteka tudi podelitev nagrad za najboljše nove zgradbe, arhitekturne zasnove in krajinske ureditve.

Novi park v Kopru je med Piransko cesto in Semedelsko promenado ter med kanalom Grande in zaledjem mestne tržnice.

“Osnovno značilnost območja predstavlja neposredna navezanost na promenado in morje, kar je treba prepoznati kot izrazito prostorsko kakovost. V širšem merilu predstavlja območje za obiskovalce slovenske obale prvi stik z morjem ter pomeni začetek riviere med mestoma Koper in Izola,” opisujejo pri Enoti, kjer so projektno skupino sestavljali Dean Lah, Milan Tomac, Peter Sovinc, Polona Ruparčič, Peter Karba, Jakob Kajzer, Carlos Cuenca Solana, Sara Mežik, Nuša Završnik Šilec, Jurij Ličen, Eva Tomac in Goran Djokić.

Foto: Miran Kambič

Za oblikovanje parka so arhitektke in arhitekti dobili že več nagrad, med drugim mednarodno arhitekturno nagrado v Atenah, nagrado OHS za odličen projekt v Ljubljani, The Architecture MasterPrize v Los Angelesu, BIG SEE nagrado in The Plan Awards – Future v Benetkah.

Osnovni gradnik novega mestnega parka po besedah avtorjev predstavljajo sproščeno oblikovani, monolitni, valoviti urbani elementi. Njihova nadzorovana postavitev v prostor, v kombinaciji s poudarjeno topografijo zelenih površin, mehko deli celotno površino parka na posamezne introvertirane programske otoke.

Organsko oblikovani urbani elementi tvorijo tribune za gledalce, poligon za otroke, plezalne stene, zaledje obalnega bara, koncertno prizorišče, otroško igrišče, bralni kotiček. Zaradi bližine morja so programska polja obogatena tudi s številnimi vodnimi elementi.

Manjše jezero, talni pršilci, gejzir, parabolni vodni curki, kaskade in vodna ploščad v kombinaciji z razgibanimi urbanimi elementi spodbujajo aktivno uporabo prostora in širjenje prihodnje plaže v notranjost parka. Raščeni del krajinske ureditve je urejen zgolj z avtohtono mediteransko vegetacijo, opisujejo.

“Nova ureditev mestnega parka predstavlja prototip za nadaljnje oblikovanje širšega območja in tudi spodbudo za razvojno usmeritev na preostalih degradiranih delih kratke slovenske obale,” so še poudarili.

Nadaljuj z branjem

Arhitektura

Na natečaju za Balaševićev spominski objekt zmagal biro Bevk Perović Arhitekti

Objavljeno

dne

V Novem Sadu so predstavili zmagovalno rešitev arhitekturnega natečaja za gradnjo novega spominskega objekta, posvečenega glasbeniku Đorđu Balaševiću. Na natečaju je bila izbrana rešitev slovenskega biroja Bevk Perović Arhitekti.

Na vabljenem arhitekturnem natečaju je žirija, ki ji je predsedovala Olivera Balašević, vdova februarja letos umrlega glasbenika, izmed petih natečajnih predlogov izbrala rešitev slovenskega arhitekturnega biroja Bevk Perović Arhitekti.

Foto: Bevk Perović Arhitekti

Atelje sanj Đorđa Balaševića
Uradni naziv spominskega objekta bo Atelje sanj Đorđa Balaševića, združeval pa bo več programov. Spominski objekt bo obsegal razstavni prostor, projekcijsko dvorano, 11 spominskih sob, posebej zasnovanih po motivih Balaševićevih pesmi, in uporabno streho kot zaključek paviljona s pogledi na Donavo in Petrovaradinsko trdnjavo. Objekt bo vodila Fundacija Đorđa Balaševića, so sporočili iz biroja Bevk Perović Arhitekti.

Hibrid med muzejem, spomenikom, paviljonom in parkom
Objekt bo zasnovan kot povsem nova tipologija, kot hibrid med klasičnim muzejem, spomenikom, paviljonom in parkom. Po besedah arhitektov Matije Bevka in Vase Perovića bo namesto klasične muzejske organizacije deloval kot odprta in fleksibilna platforma za ohranjanje Balaševićeve kulturne dediščine, promocijo njegovega dela in bo nudil sodobno izkušnjo doživljanja njegove glasbe.

Foto: Bevk Perović Arhitekti

Atelje sanj Đorđa Balaševića, ki bo prvi projekt biroja Bevk Perović Arhitekti v Srbiji, bo umeščen v območje univerzitetnega parka v Novem Sadu, kjer bo tvoril novo točko aktivacije mesta. Med objekti, ki so jih zasnovali v biroju Bevk Perović Arhitekti, sta med drugim ljubljanska džamija in prihajajoči NUK II.

Prireditve sta se poleg arhitektov Bevka in Perovića ter Olivere Balašević udeležila tudi predstavnik organizatorja natečaja in predsednik Društva arhitektov Maribor Andrej Šmid ter župan Novega Sada Miloš Vučević.

Nadaljuj z branjem
Arhitektura1 dan nazaj

Prostorsko planiranje slovenske Istre

Prostorsko načrtovanje slovenske Istre je eno najbolj kompleksnih in ranljivih področij, od katerega je odvisen nadaljnji urbani razvoj več kot...

Gradbeništvo5 dni nazaj

New York se je na grožnje poplav zaradi podnebnih sprememb odzval z gradnjo zidu

Dvig temperature kot posledica podnebnih sprememb za številna mesta napoveduje »mokro« prihodnost. New York se bo tako proti napovedanim poplavam...

Energetska učinkovitost5 dni nazaj

“Zelena šola” v Pragi kot edinstven pilotni projekt zelene gradnje

V Pragi (Češka) bo v prihodnjih letih na temeljih trajnostne gradnje nastala edinstvena šola, ki bo v sožitju z naravo...

Materiali5 dni nazaj

IMP Armature – priznani po vsem svetu

IMP Armature je svetovno znan proizvajalec industrijskih armatur. Proizvodni program obsega industrijske armature za sisteme s pitno in industrijsko vodo,...

Energetska učinkovitost2 tedna nazaj

Tudi Elon Musk razmišlja “zeleno”

Najbogatejši Zemljan tu in tam razmišlja tudi zeleno. Tako je nedavno napovedal, da bo njegov SpaceX iz ozračja zajemal ogljikov...

Materiali2 tedna nazaj

3MONT: TKK-jev sistem, ki vam v hipu pomaga izboljšati energetsko učinkovitost stavb

Eden glavnih globalnih ciljev v tem trenutku je trajnostno gospodarjenje in omejitev globalnega segrevanja, kjer igrata glavno vlogo zmanjševanje porabe...

Gradbeništvo2 tedna nazaj

Največji proizvajalci betona in cementa so za manj emisij

Ogljikov dioksid je skoraj v treh četrtinah kriv za segrevanje ozračje, največ tega toplogrednega plina pa proizvedeta uporaba fosilnih goriv...

Uncategorized2 tedna nazaj

Pionirji slovenske sodobne arhitekture

Projekt Pionirji slovenske sodobne arhitekture, ki je zaživel v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU-ja, se končuje z razstavo Oblike za...

DOGODKI2 tedna nazaj

Obiščite TKK na Expo v Dubaju

Med 16. in 22. januarjem 2022 se bo podjetje TKK predstavilo na slovenskem paviljonu Expo v Dubaju. V zeleni oazi...

Arhitektura3 tedni nazaj

Koper Central Park – eden od zmagovalcev arhitekturne nagrade v okviru Svetovnega arhitekturnega festivala 2021

Park ob Semedelski promenadi (Koper Central Park) je eden od zmagovalcev arhitekturne nagrade, ki so jih podelili v okviru World...

POPULARNO