Connect with us

Arhitektura

Arhitekt Blažko: Arhitektura v Ajdovščini je bila vselej prilagojena burji

Objavljeno

dne

Edi Blažko iz skupine Arhitektura SoNo, je več povedal o novih ajdovskih soseskah. Predvsem pa o Rezidenci Papillon, ki je prva večja stanovanjska soseska na Ajdovskem, pod katero je podpisan zelo cenjen arhitekturni biro pri nas.

Ker danes, ko se to pogovarjamo, ravno piha tista prava ajdovska burja, za začetek vprašanje prav na to temo. Je za vas burja, če se arhitekturno izrazimo, v navdih ali breme? Jo lahko pri načrtovanju objektov uporabite kot dodatno kreativno zamisel ali bi bilo lažje načrtovati brez nje?

EB: “Ajdovska burja je v kreativnem procesu definitivno pomembna komponenta in je kot navdih služila številnim umetnikom. Oblikovala je celotno dolino – od narave do obstoječe gradnje. V tehničnem smislu pa lahko predstavlja breme. Že v začetni fazi, smo bili postavljeni pred nalogo, kako čim bolje zavarovati stanovanjske prostore pred burjo. Je pa res da vsaka omejitev v arhitekturi na koncu da veliko boljše tehnične rešitve.”

Koliko se je arhitektura v zadnjih letih na Ajdovskem prilagodila vetru? Imate kot arhitekt občutek, da se načrtovalci številnih novih stanovanjskih in poslovnih gradenj dovolj prilagajajo na naše specifične razmere?

EB: “Arhitektura v Ajdovščini je bila zmeraj prilagojena burji, kar je se je najbolj izrazilo pri izbiri samih materialov. Vsi prepoznajo strehe pokrite s korci ter razporejenimi kamni, kot tudi prostori znotraj stavb so se vedno orientirali tako, da so se izognili direktnim sunkom burje. Seveda pa se arhitekturna stroka kot tudi gradnja razvija in pojavili so se novi materiali, gradbeni sistemi ter tehnične rešitve, kar omogoča veliko bolj raznoliko oblikovanje objektov. Je pa treba poudariti, da ne glede na izbiro materiala, je vedno potrebno upoštevati  ekstremne specifične razmere, ki so značilne za naš kraj.”

Vaš arhitekturni biro Arhitektura SoNo se na Ajdovskem prvič »loteva« načrtovanja večje stanovanjske soseske. Kaj je bilo tisto kar vam je bilo v navdih in kar bili primorani upoštevati pri načrtovanju, preden ste začeli z delom?

EB: “Res je, da se tukaj prvič lotevamo večjega projekta kot smo se v preteklosti, vendar pa smo enako kot pri enostanovanjskih hišah sledili našemu principu. To je izoblikovati kvaliteten, prijeten ter funkcionalen ambient, ki bi služil uporabniku. Navdihnila nas je prekrasna lokacija, ki ponuja čudovite poglede na značilno vipavsko krajino. Vsakemu stanovanju smo tako hoteli ponuditi lasten pogled na zunanjo pokrajino, odmaknjen od radovednih pogledov iz sosednjega stanovanja. Razporeditev stanovanj v objektu omogoča, da vsaka stanovanjska enota deluje kot zaključena celota s svojstvenim ambientom.”

Kaj si lahko kupci nepremičnin v stanovanjskih soseskah Lotus ali Papilon lahko obetajo od zasnove stanovanj? Verjetno je marsikomu od njih pomemben podatek, kdo je tisti, ki je »oblikoval« stanovanja?

EB: “Predpostavka, da en arhitekt zasnuje in oblikuje vse arhitekturne zasnove, ne drži več. Arhitekturno delo je timsko delo. SoNo arhitekti je ekipa več arhitektov, ki skupinsko pristopi zasnovi objekta skozi številne diskusije, ”brainstorming” procese ter preveritev. Končni cilj so bila optimalno zasnovana, funkcionalna in sodobna stanovanja, ki sledijo trendom stanovanjske gradnje v Evropi. Hkrati pa se neposredno navezujejo na okolico v kateri se nahajajo.

Kakšni materiali prevladujejo v soseskah Lotus in Papilon?

EB: “Prevladujejo naravni materiali v svetlih odtenkih. To je bila tudi ena od zahtev s strani ajdovskega prostorskega akta. Izbrali smo materiale, ki ustrezno komunicirajo z okolico in jo ne postavljajo v podrejeno vlogo.”

Kako je s trajnostjo, ki je danes pomemben vidik načrtovanja novih graden? Kako zagotoviti, da bodo stanovanja ravno tako kvalitetna tudi čez 30 ali 40 let?

EB: “Pri Lotusu kot tudi Papilonu smo zasnovali večjo garažno etažo, ki poleg tega da skrije del avtomobilov iz zunanjih okoliških površin, ima ozelenjeno streho. Zelena streha absorbira deževnico, s tem razbremeni kanalizacijsko omrežje in tako omili poplave. Hkrati ščiti streho pred vremenskimi vplivi ter dodatno izolira objekt, s čimer pripomore k uravnavanju notranje temperature in izboljšanju mikroklime. Moram pa tudi omeniti, da se bodo za potrebe ogrevanja uporabili obnovljivi viri energije.”

Pa razbijmo še en urbani mit, ki pravi o tem, da so bile nekoč stavbe, ki so bile grajene z opeko, kvalitetnejše kot današnja, pretežno betonska gradnja. Verjetno ste drugačnega mnenja?

EB: “Danes prevladuje želja po čim bolj odprtih tlorisih, ki omogočajo večjo fleksibilnost pri prostorskih razporeditvah znotraj stanovanj. Tudi okenske odrtine so veliko večje. To pa s seboj prinese veliko večje razpone, ki se rešujejo z betonsko gradnjo. To je čisto logična posledica razvoja arhitekture, razmišljanja o bivalnem prostoru kot tudi številnih novih predpisov.”

Stanovanjski soseski Lotus in Papilon sta nekako umeščeni na obrobje mesta, so kot nekakšna nevidna črta med urbanim in ruralnim okoljem. Se to pozna tudi v sami arhitekturi?

EB: “Bi rekel da gre tukaj bolj za nadaljevanje že obstoječe morfologije mesta proti ruralnemu okolju.  Prehod poskušamo reševati z ozelenjenimi površinami, kot je tudi ozelenitev samih streh garažnih etaž. Te predstavljajo peto fasado objekta, ki bo vidna iz okoliških hribov.”

Na Slovenskem velja vaš arhitekturni biro za zelo uveljavljenega, vašo kvaliteto pa potrjujejo tudi številne nagrade. Kaj vas po vašem mnenju dela najboljše?

EB: “Ne glede ali gre za oblikovanje pasje ute ali velike turističnega kompleksa, si je potrebno postaviti čim več vprašanj in nanje najti ustrezne odgovore. Tukaj gre za vprašanja, ki se tičejo same okolice, zahteve investitorja in predpisov, kakšne so potrebe lokalne skupnosti in bodočih uporabnikov. Več vprašanj nudi več odgovorov in s tem veliko boljše rešitve.”

Kateri projekti vam osebno predstavljajo največji izziv?

EB: “Vsak projekt predstavlja izziv. Če izzivov ni, potem tudi ni zadovoljivih rezultatov.”

Več o projektu Rezidence Papillon: gaberit nepremičnine // www.papillon.si

* Intervju povzet po tiskani izdaji Ajdovščina

* Fotografije: Edi Blažko arhiv

Arhitektura

Fakulteta za arhitekturo: ukvarjali so se tudi s prostorskimi izzivi prizadetih občin porečja Savinje

Objavljeno

dne

Katastrofa, ki se je zgodila lani, je po besedah dekana Fakultete za arhitekturo Mihaela Dešmana priložnost, da na novo razmislimo o kakovostnih ambientih, ki bi jih lahko imele naše krajine, kraji in stavbe.

Zato so se letos na seminarskih skupinah na fakulteti ukvarjali tudi s prostorskimi izzivi prizadetih občin porečja Savinje.

Fakulteta za arhitekturo predstavlja sklepno razstavo seminarjev fakultete, ki jo je naslovila Polna hiša – odpirajo jo danes, na ogled pa bo do 21. junija. Razstava raziskuje prostor skozi prizmo akutnih vprašanj, kot so izjemni vremenski pojavi, prihodnji razvoj univerzitetnega mesta in vnovična uporaba kulturne dediščine. Obravnava jih v širšem kontekstu, preizkuša rešitve in predlaga alternative.

Po besedah dekana Mihaela Dešmana je sklepna razstava sežetek celoletnega dela seminarskih skupin. “Letos smo priča še globljemu povezovanju seminarjev, ki z različnih perspektiv obravnavajo isto perečo tematiko, s tem pa ilustrirajo kompleksnost delovanja poklica arhitekta in urbanista v prostoru”.

O trojici seminarjev pove, da se v teh sprašujejo, “kako s premišljenimi urbanističnimi, krajinskimi in arhitekturnimi posegi razvijamo nove prostorske ureditve ter razvijamo principe in oblike trajnostnega bivanja s ciljem bolj smiselnih, varnih in skladnih posegov v slovensko podeželje kot doslej“.

Foto: Fakulteta za arhitekturo

Sedem seminarjev se je povezalo v še širši kontekst raziskovalnega projekta HEI-TRANSFORM, ki ga koordinira ljubljanska Fakulteta za arhitekturo. Temeljni raziskovalni projekt na področju vnovične uporabe nepremične kulturne dediščine združuje 14 institucij in najvidnejše strokovnjake. Študenti arhitekture in urbanizma na ljubljanski Fakulteti za arhitekturo ter krajinske arhitekture na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani na razstavi predstavljajo štiri revitalizacijske laboratorije – naselbinsko dediščino Kostanjevice na Krki, opuščeno industrijsko dediščino v središču Hrastnika, grajski grič v Gornji Radgoni z njegovo arheološko dediščino ter grad Hrastovec. S sodelovanjem raziskovalcev in inovativnega participatornega pristopa k načrtovanju so oblikovali rešitve, ki bodo pripomogle k razvoju modela trajnostnega pristopanja k prilagojeni ponovni rabi opuščene dediščine.

Prostorska vizija razvoja Univerze v Ljubljani je povezala štiri seminarje Fakultete za arhitekturo, Oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete, Oddelek za prostorsko sociologijo Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, ljubljansko Filozofsko fakulteto ter gostujoče institucije. Z odzivi opozarjajo na dejstvo, da mora univerza poleg reprezentančne in simbolne vloge ujeti tudi duha časa, ki zahteva programsko vedno bolj fleksibilne in nedoločene prostore, pa tudi univerzalno dostopnost, ogljično nevtralnost ter navsezadnje tudi kakovost njenega odprtega prostora in arhitekture, ki mora presegati zgolj funkcionalno in tehnično dovršenost.

Nadaljuj z branjem

Arhitektura

Slovenski paviljon za Expo 2020 v Dubaju bodo razstavili

Objavljeno

dne

Po skoraj treh letih bo Slovenija na predlog ministrstva za gospodarstvo dala odstraniti slovenski paviljon v Dubaju, ki je bil zgrajen za svetovno razstavo Expo 2020. Stroški odstranitve bodo znašali najmanj 1,5 milijona evrov.

Vlada se je na včerajšnji seji seznanila s poročilom ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport o izvedenih dejavnostih pri projektu Expo City Dubaj po koncu delovanja slovenskega paviljona.

Paviljon bi podarili organizatorju, če bo zanimanje
Analiza ministrstva o mogočih rešitvah za paviljon je pokazala, da obstajata dve možnosti: oddaja paviljona v dolgoročni najem ali odstranitev paviljona in povrnitev zemljišča v prvotno stanje, so zapisali v sporočilu za javnost po seji vlade.

Glede na predvidene stroške obeh možnosti se je vlada na predlog gospodarskega ministrstva odločila za odstranitev paviljona. Ta bi potekala v letih 2024 in 2025, ocenjena vrednost odstranitve pa bi znašala najmanj 1,5 milijona evrov.

Če bo obstajala možnost prodaje paviljona organizatorju, ki bi ga nato odstranil na lastne stroške, ali možnost, da se paviljon podari, bo Slovenija to možnost izkoristila, so navedli na vladi.

Slovenski paviljon, ki je bil med drugim prepoznaven po fasadi s 45 tisoč rastlinami in leseno streho, je bil na svetovni razstavi Expo 2020 v Dubaju eden bolj opaznih nacionalnih paviljonov.

Svetovna razstava Expo 2020 je od oktobra 2021 do konca marca 2022 potekala v Dubaju, Slovenija pa se je na njem z lastnim paviljonom predstavljala kot pametna država z visokim turističnim potencialom.

Življenje po Expu
Oktobra 2022 je bil sprejet vladni sklep, da bo paviljon deloval eno leto v okviru gospodarskega ministrstva oziroma javne agencije Spirit Slovenija. Za obdobje med 28. oktobrom 2023 in 15. decembrom 2023 je bil paviljon oddan podjetju Knauf Insulation, ki ga je v tem obdobju uporabljalo za lastne potrebe. V času podnebne konference COP28 so bile na njem izvedene tudi številne dejavnosti in dogodki ministrstev in agencije Spirit, so še pojasnili na vladi.

Nadaljuj z branjem

Arhitektura

Plečnikova nagrada letos zaslugam nadkritju ostalin cerkve sv. Janeza Krstnika v Žički kartuziji

Objavljeno

dne

Avtor

Nagrade še brvi v Irči vasi, zbirki esejev o vrtovih, projektu Mete Kutin in idejni prenovi narodnega doma.

Sklad arhitekta Jožeta Plečnika je v Plečnikovi hiši v Ljubljani znova podelil Plečnikove nagrade, ki po besedah predsednika žirije Mateja Vozliča nagrade podeljuje delom, ki povezujejo umetniško imaginacijo s sodobnimi socialnimi, političnimi, ekonomskimi, tehnološkimi in okoljskimi dogajanji ter ki dokazujejo, da njihovi avtorji s svojim delovanjem niso le aktivni ustvarjalci prostora, ampak celotne družbe. Žirijo sestavljajo še člani Blaž Babnik Romaniuk, Matjaž Bolčina, Luka Javornik in Mia Roth Čerina.

V petih kategorijah nagrad za arhitekturno realizacijo večjega merila, za arhitekturno realizacijo manjšega merila, za javni prostor, za strokovno publicistiko in za bogatitev prostorske kulture je žirija izbrala eno Plečnikovo nagrado, štiri Plečnikove medalje in eno študentsko štipendijo.

Idejna zasnova arhitekta Roka Žnidaršiča je sicer umetnostnozgodovinsko stroko in arhitekte precej razdelila, saj so nekateri nasprotovali premični strehi. Kot je arhitekt povedal na odprtju, ima objekt prav zaradi sodobne dimenzije, ki jo je dobil z aktualno prenovo in omogoča, da je strop cerkve lahko tudi nebo, bolj monumentalen učinek, kot ga je imel kadar koli. Foto: D. Brišnik/ZVKS

Najvišje arhitekturno priznjanje letos v Žičko kartuzijo
Glavno nagrado je žirija letos namenila nadkritju ostalin cerkve sv. Janeza Krstnika v Žički kartuziji avtorjev Roka Žnidaršiča, Jerneje Fischer Knap, Sama Mlakarja, Katje Ivić in Dina Mujića. Podelili so še štiri medalje in študentsko štipendijo.

Nadkritje ostalin cerkve sv. Janeza Krstnika predstavlja v slovenskem in širšem prostoru nov pristop pri obravnavi arhitekturnih posegov v krhko in zgodovinsko bogato dediščino ruševin. Znotraj različnih strokovnih pogledov, ki segajo od konservativnega pristopa, temelječega na prizadevanju za ponovno vzpostavitev historične strehe, do ohranjanja nostalgične podobe ruševine, avtorji uspešno povežejo obe skrajni in na videz nezdružljivi točki tega razpona s sodobnim, odprtim in abstraktnim arhitekturnim jezikom, piše v utemeljitvi nagrade.

Nagrada za realizacijo manjšega merila delu 2 prenovi
Plečnikovo medaljo v kategoriji arhitekturne realizacije manjšega merila je žirija namenila delu 2 prenovi avtorjev arhitekture Matije BevkaVase J. PerovićaValentina TribušonaRoka PrimažičaAntonie Rubić in Irene Salord Vila. Po mnenju žirije sta prenovi vzorčna primera vse bolj aktualne obravnave posegov v anonimno obstoječe arhitekturno tkivo. V obeh projektih je vzpostavljeno ravnovesje med grobimi industrijskimi elementi in čistim, za življenje primernim zaključkom, ki ga zaznamujejo dosleden poudarek na vizualni angažiranosti, pridih surovosti in skrb za detajl.

Plečnikova medalja v kategoriji javnega prostora: projekt Brv za peščce in kolesarje v Irči vasi, avtorji Blaž Budja, Rok Jereb, Marjan Pipenbaher, Tomaž Weingerl in Dušan Stupar. Foto: Blaž Budja

Nagradi brvi za pešce in kolesarje v Irči vasi in zbirki esejev o krajinski arhitekturi
Plečnikovo medaljo v kategoriji javnega prostora je prejel projekt Brv za pešce in kolesarje v Irči vasi in avtorji Blaž BudjaRok JerebMarjan PipenbaherTomaž Weingerl in Dušan Stupar. Kot piše v utemeljitvi, je brv spoštljivo umeščena v prostor, z reko vzpostavlja tesen odnos in dosega ravnovesje, v katerem gradnja dopolnjuje naravno okolje. Avtorska ekipa arhitektov, krajinskih arhitektov in inženirjev je presegla idejo inženirskega objekta, saj ta postane skoraj krajinska poteza.

Plečnikova medalja za strokovno publicistiko je bila podeljena angleški izdaji knjige Garden and metaphor: essays on the essence of the garden avtoric Ane Kučan in Mateje Kurir. Knjiga po mnenju žirije pomeni izviren prispevek k razvoju krajinskoarhitekturne misli v mednarodnem kontekstu. Zbirka esejev odstira raznovrstnost pomenov vrta za njegovo navidezno samoumevnostjo.

Plečnikova medalja za strokovno publicistiko: za angleško izdajo knjige Garden and metaphor: essays on the essence of the garden, avtorici Ana Kučan in Mateja Kurir.

Priznanje za pedagoško delo Meti Kutin z udeleženci programov za tretje življenjsko obdobje
Plečnikovo medaljo za bogatitev prostorske kulture pa je prejel projekt Mete Kutin Mesto živi v ljudeh. Kot piše v utemeljitvi, je v svojih temah in vplivu mnogoplasten. Obsega pedagoško, raziskovalno, ustvarjalno in emancipatorno delo, ki ga Meta Kutin izvaja z udeleženci in udeleženkami programov Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Njen prispevek bogati prostorsko kulturo, saj odpira teme starosti, vseživljenjskega učenja in prostorskega razvoja v odnosu do našega bivalnega okolja. Žirija je podelila še štipendijo Plečnikovega sklada Neži Brankovič za magistrsko delo Dom v zalivu, idejna zasnova prenove Narodnega doma v Trstu.

Štipendijo Plečnikovega sklada je prejela Neža Brankovič za magistrsko delo Dom v zalivu, idejna zasnova prenove Narodnega doma v Trstu. Foto: arhiv avtorice

Podelitev Plečnikovih nagrad spremlja tudi vrsta spremljevalnih dogodkov
V prvem nadstropju Plečnikove hiše je do 9. junija tudi na ogled razstava Plečnikove nagrade 2024: Artefakti, ki nagrajena dela predstavlja skozi temeljno idejo projekta. Sorodna razstava se bo odprla tudi v galeriji Dessa, kjer tradicionalno razstavljajo nagrajene projekte. Razstavo v galeriji Dessa bo pospremil katalog v slovenskem in angleškem jeziku.

Plečnikova medalja za bogatitev prostorske kulture: za projekt Mete Kutin, za raziskovalno, ustvarjalno in emancipatorno delo Mesto živi v ljudeh – O zaveščanje o prostorski kulturi. Foto: Janez Marolt
Nadaljuj z branjem
GOSPODARSTVO1 teden nazaj

Vlada RS: milijarda evrov v 10 letih za financiranje gradnje javnih najemnih stanovanj

Vlada je med obiskom Posavja potrdila izhodišča za zakon o sistemskem financiranju gradnje javnih najemnih stanovanj, v katerih se za...

DEDIŠČINA1 teden nazaj

Prešernova domačija v Vrbi bo v celoti obnovljena do 2026

Ministrica za kulturo je z izvajalcem del podpisala pogodbo o obnovi in preureditvi Prešernove domačije v sodoben muzejski kompleks, ki...

Arhitektura1 teden nazaj

Fakulteta za arhitekturo: ukvarjali so se tudi s prostorskimi izzivi prizadetih občin porečja Savinje

Katastrofa, ki se je zgodila lani, je po besedah dekana Fakultete za arhitekturo Mihaela Dešmana priložnost, da na novo razmislimo...

PREDSTAVITEV2 tedna nazaj

CERAMICA DOLOMITE: italijanski dizajn v trgovinah Veto Group

Odkrijte svet brezčasne elegance z novimi izdelki Ceramica Dolomite, ki jih lahko najdete v vseh partnerskih trgovinah Veto Group. S...

UMETNOST2 tedna nazaj

Letošnja nagrada skupine OHO v roke Dominiku Štiberniku

Skupina OHO je tokrat nagradila Dominika Štibernika. Kot so zapisali v obrazložitvi, Štibernik konsistentno sledi vprašanjem umetniškega dela in njegovega konceptualnega...

UMETNOST2 tedna nazaj

Kipi medvedov prijateljstva v Ljubljani

Ideja o medvedih miru in strpnosti se je leta 2001 porodila zakoncema Evi in Klausu Herlitzu, ki sta v Berlinu...

DOGODKI2 tedna nazaj

VODNI DNEVI 2024:Voda včeraj, danes, jutri

V Rimskih Toplicah se je danes začel jubilejni,  30. simpozij Vodni dnevi, ki ga je v imenu organizatorja,  Slovenskega društva za...

DEDIŠČINA3 tedni nazaj

Steletova priznanja: Pelikanovi hiši v Celju, cerkvi sv. Jurija in skrb za dvor Dornava

V Narodni galeriji so podelili Steletova priznanja. Matevž Remškar je bil nagrajen za konservatorsko obravnavo oltarja sv. Jurija v Šenčurju,...

DOGODKI3 tedni nazaj

Baumit Life Challenge 2024 v Ljubljani

V Ljubljani so že šestič zapored razglasili zmagovalce mednarodnega arhitekturnega natečaja Baumit Life Challenge v šestih kategorijah in razkrili najlepšo...

Arhitektura3 tedni nazaj

Slovenski paviljon za Expo 2020 v Dubaju bodo razstavili

Po skoraj treh letih bo Slovenija na predlog ministrstva za gospodarstvo dala odstraniti slovenski paviljon v Dubaju, ki je bil...

POPULARNO